Malariamedisin i India

Spørsmål

India. Hvilke vaksiner og hvilken type malariatabletter anbefales? Klorokinfosfat?

Kvinne, 28 år

Svar

I byer og turiststeder kan du nøye deg med å forebygge myggstikk, men på landsbygden bør du ta klorokin, pluss eventuelt Paludrin.
Se malariakart over India på min webside på http://www.reiseklinikken.com/indiakart.html, for å se hvor risikoen er størst.
Når det gjelder vaksiner finner du det også på websiden min, om det er et opphold