Malaria på Mauritius?

Spørsmål

Malaria og spebarn
Vi har planlagt tur til Maritius i september med vår da 8 måneder gamle datter. Har fått litt varierende informasjon om hvorvidt det finnes malaria på Mauritius eller ikke. Iflg. Folkehelsas og Reiseklinikkens websider foreligger det ikke fare for malaria, men en del utenlandske nettsider og Vaksinasjonskontoret på Ullevål sier at det er malaria der. Spørsmålet er hva som er rett, og hvilke forholdsregler vi bør ta ift. vår datter.

Med vennlig hilsen
Siri Kaastrup

Kvinne, 35 år

Svar

Risikoen for malaria er ikke helt lik null på Mauritius, men jeg tror ikke noen ville anbefale malariamedisin ved reiser dit.

Dette gjelder mange andre reisemål, som Sør-Thailand, den Dominikanske republikk og Egypt. Før gav man malariamedisin for sikkerhets skyld ved lav risiko. Nå sastser vi heller på å forebygge myggstikk og behandle en eventuell malaria. Viktigste symptom på malaria er feber, men man skal tenke på malaria ved all plutselig sykdomsfølelse etter opp hold i områder hvor det forekommer malaria.

I de fleste afrikanske land sør for Sahara anbefaler vi malariamedisin, og jeg vil si det så strerkt som at i land som KOngo, Kamerun og Tanzania har man ikke noe å gjøre på ferie uten malariamedisin.