LUPUS - kan jeg få det?

Spørsmål

Vet man om sykdommen SLE (lupus) er arvelig eller om det er stor sjanse for at jeg kan få denne sykdommen når moren min har den. Hva kan i så fall de første symptomene være? Kvinne, 23 år

Svar

Hei!

SLE er en merkelig lidelse som er forårsaket av autoimmune mekanismer (les mer om disse sykdommene i en artikkel jeg har skrevet her på Lommelegen). Andre navn på denne sykdommen er Lupus og systematisk lupus erythematosus.

Vi vet at dette er hovedsaklig en kvinnesykdom og at den rammer omtrent hver 1000. kvinne. Den har også en arvelig komponent, men det er ikke slik at du automatisk får sykdommen selv om din mor har den, og hva risikoen er har jeg ikke funnet sikre tall på, men den er trolig litt høyere hos deg enn hos andre.

Symptomene på SLE varierer med hvilket organ som er angrepet. De vanligste symptomene er ved oppstart av sykdommen; sommerfuglutslett i ansiktet, leddbetennelse, feber og solømfintlighet. Senere i forløpet vil nyreplager og nevrologiske symptomer kunne komme til.

I 1950 døde 50% av denne sykdommen i løpet av 5 år. I 1995 vet vi at med dagens behandling er dødeligheten 17% etter 21 år. Dette betyr at behandlingen blir mer og mer effektiv.