Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Legen min vil henvise meg til alderspsykiatrisk utredning

Spørsmål

Min fastlege har bestemt at jeg skal på alderspsykiatrisk undersøkelse, og han ha alliert seg med min datter og kommunal hjemmetjeneste. Jeg hadde riktignok en periode da jeg følte at alt var vanskelig og var litt langt nede fordijeg mister min samboer like før jul i fjor. Jeg har på eget initiativ gått til kognitiv terapi for dette , ca 8 samtaler, hvor terapeuten til slutt konkluderte med at alt var bedre og bra. Men det kan kanskje skyldes at jeg har kritisert min fastlege noen ganger, at han derfor nå skal ha det til at jeg ikke er ved mine fulle fem. Jeg er riktignok 81 år,har bittelitt hjemmesykepleie pga at jeg må ha sondemat pga svelgevansker etter strålebehandling for 25 år siden, og har hatt såvidt hjelp av en hjemmepleier til litt å legge sammen klær for meg, men ikke noe mer. Jeg har på eget initiativ hatt vaskehjelp som rengjør mitt hus hver fredag som jeg selv betaler og det er ikke noe problem. Jeg kjører bil, og håper å få fornyet førerkortet før det går ut i januar. Min fastlege blander imidlertid en kommunalt ansatt i helsesektoren (jeg vet ikke hva slags utdanning hun har) i dette. Er det ikke fastlege somskal gi meg helseattest, da? Jeg får heller ingen informasjon om hva jeg skal svare på og gjøre i en slik test. Er det ikke det faste rutiner for sånt? Jeg har ingen større problemer med hukommelsen en mange andre, jeg sørger for mat og stell og drikker ikke alkohol. Går det an å få en annen enn fastlegen til å vurdere meg? Jeg har prøvd å bytte fastlege, men det er så få ledige i nærheten.

Kvinne 81
Svar

Hei.


Dette har jeg endel tanker om:

Det første er at du velger selv om du ønsker å gå til denne undersøkelsen eller ikke. Legen er kun en rådgiver, og bestemmer ikke over deg. Det er helt udiskutabelt. Du velger selv om du ønsker å følge en leges råd, også i dette tilfellet. Legen har ingen som helst mulighet til å "tvinge" deg. 


Deretter virker det på meg som at du har kommet inn i en situasjon med muligens noe dårlig kjemi og misforståelser med din fastlege. Ut fra det du skriver her, virker det på meg som at du tenker at han har henvist deg til aldersspsykiatrisk undersøkelse fordi han "tror at du ikke er ved dine fulle fem", fordi du har kritisert ham.  Jeg vet ikke 0m det er slik, men om det er slik, er det ihvertfall helt uprofesjonelt. Leger skal kun henvise pasienter til spesialundersøkelser dersom legen mener at dette kan være til pasientens beste, og av ingen annen grunn. 


Derfor tenker jeg at det du her bør gjøre, er å snakke grundig med fastlegen om dette, hvor legen skal gi deg all nødvendig informasjon om hva denne undersøkelsen innebærer, og hvilke konsekvenser det kan få for deg, både positivt og i verste fall negativt. Legen må også forklare deg hvorfor han/hun har henvist deg. Har det med førerkortattest å gjøre? Det å opplyse pasienten om alle relevante forhold omkring helse, også henvisninger til spesialundersøkelser, det ligger i legens opplysningsplikt til pasienten.


Alternativ løsning er å bytte fastlege, og mye kan tyde på at det kan være det rette for deg nå, såpass ugreit som dette høres ut.

Du skriver at det er ingen ledige leger i nærheten, men da tenker jeg at om du må reise lenger avstand for å komme til en annen fastlege, så er det kanskje verd bryet, for du går neppe så ofte til lege. 

Du spør om du kan få en anne lege enn fastlegen til å vurdere deg. Det kan du, i enhver sammenheng eller ethvert formål. Du står fritt til å oppsøke en hvilken som helst almennlege du måtte ønske. Men fastleger er imidlertid ikke forpliktet til å ta imot pasienter som de ikke er fastlege for. Derimot kan du oppsøke helprivate almennleger på større private klinikker, som finnes i en rekke av Norges større byer. 

Når det gjelder helseattest, så kan enhver lege utstede slik attest. Det er ikke noe som kun fastlegen kan utstede.


Håper at du finner gode løsninger her, og at informasjonen her kan være til nytte for deg. Lykke til.