"Lavt stoffskifte"

Spørsmål

LAVT STOFFSKIFTE Jeg skulle gjerne hatt opplyst normalskalaen for THS-verdier samt andre verdier som måles ved blodprøve i forbindelse med lavt stoffskifte. Kvinne, 40 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei !

Det du spør etter, er blodprøver som viser funksjonen av skjoldbruskkjertelen på halsen. Den produserer bl.a. hormonet Thyroxin.
Dette har populært blitt kalt "stoffskifteprøver", men dette hormonet er faktisk bare ett av mange som regulerer stoffskiftet.

Når det gjelder funksjonen av denne kjertelen, så måler man :
Fritt-T4 , dette er thyroxinhormonet. Dette skal ligge mellom 8 og 20.
TSH, dette betyr Thyreoidea-stimulerende hormon, som skilles ut fra hypofysen inni hjernen.
Hvis man har unormale verdier av disse, f.eks. for høyt nivå av TSH, eller grenseverdier, så måler man også en blodprøve som heter anti-TPO.
Dette for å finne ut om man har antistoffer mot skjoldbruskkjertelen, som gjør at den etterhvert begynner å fungere dårligere, og man får såkalt "lavt stoffskifte"
Man kan også måle en "variant" av thyroxinhormonet, dette er en prøve som heter T3, men dette er vanligvis ikke nødvendig.

Når det gjelder TSH, så har man følgende verdier å forholde seg til:
Ideelle / ønskelige verdier: 1-1,5
"Normalområde" for voksne: 0,5 - 3,5
Lavere enn 0,2 Hyperthyreose ("for høyt stoffskifte")
4,6-5,9 : "Latent hypothyreose" (Hypothyreose = "for lavt stoffskifte")
Over 6,0 Hypotyreose (For lavt stoffskifte)

Den verdien man får på TSH, må imidlertid sees i sammenheng med "Fritt T4" blodprøven, og den kliniske tilstanden til pasienten.

Hvis man har grenseverdier i området 4,6-5,9, så ligger man på grensen til lavt stoffskifte, og har såkalt "latent hypotyreose". Da må man måle anti-TPO som jeg nevnte ovenfor.
Hvis denne prøven da viser at man har antistoffer i større eller mindre grad mot skjoldbruskkjertelen, så betyr det at sjansen er rimelig stor for at man etterhvert vil utvikle for lavt stoffskifte. Da er det i mange tilfeller smart å begynne med å ta Thyroxin-hormon allerede da, før stoffskiftet er blitt for lavt med alle de skadevirkningene dette har for kroppen. Men ofte vil man bare anbefale å følge med på blodprøvene videre, f.eks. med en kontroll årlig.

Dette er imidlertid et MEGET kontroversielt område innen medisinen, hvor man ikke har oppnådd internasjonal enighet, og hvor der er forskjell i behandlingsstrategi fra land til land. I Norge er man mer tilbakeholden med å anbefale å starte med behandling med Thyroxin, mens f.eks. i USA vil man ofte starte med Thyroxin tabletter, selv når man har såkalt "latent hypotyreose", for å forhindre at man faktisk utvikler et for lavt stoffskifte.

Da gir man Thyroxin i doser som gjør at TSH synker til det ideelle nivået 1-1,5.

Dette er et veldig vanskelig felt innen medisinen, og der er en masse å lese på nettet om dette.

Håper at dette var til nytte for deg.

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-