Latent hypotyreose og svelgvansker

Spørsmål

Fikk påvist latent lavt stoffskifte sommer 2003. Har gått på Levaxin siden. For fire-fem uker siden fikk jeg en kraftig forkjølelse med påfølgende hoste. Tok hostemedisin (Tuxi og deretter Cosylan). Merket deretter en kraftig oppsvulming inne i halsen, som ved ultralyd viste at skjoldbruskkjertelen var hoven og med en knudrete overflate. Jeg følte også at stoffskiftet sluttet å fungerte til tross for at jeg stadig tok Levaxin. Kan skjoldbruskkjertelen ha blitt forgiftet p.g.a. hostemedisinen (jeg tok ganske mye av den). Har øket dosen av Levaxin noe, etter råd fra lege og synes at dette hjelper på min funksjonalitet i hverdagen, men den ubehagelige hevelsen i skjoldbruskkjertelen er ikke borte. Og jeg føler stadig at jeg "setter fast" mat, smuler etc. i halsen og har brekningsfornemmelser. Har nylig fått tilbud om syntigrafi, men har ikke krefter til å gå 5 uker uten Levaxin nå. Hva kan gjøres? Helst ville jeg fjerne skjoldbruskkjertelen operativt, da denne hevelsen suger alle kreftene ut av meg.

Kvinne, 42 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!
Når stoffskifteprøvene er på grensa til å vere for lave (normal FT4 og TSH opp til 10) og pasienten ikkje har sikre symptom på lavt stoffskifte, kaller legene tilstanden latent lavt stoffskifte (=subklinisk hypotyreose). Det blir ofte eit skjønnsspørsmål om ein skal starte behandling med Levaxin i slike tilfelle. Legen din hadde sikkert god grunn til å starte behandling.

I samband med forkjølelse og bruk av Tuxi/Cosylan merka du ein kraftig oppsvulming inne i halsen. Kva som har skjedd her er eg usikker på. Dersom oppsvulminga kom heilt brått (i løpet av minutt), må det ha vore ein allergisk reaksjon på Tuxi eller Cosylan. I så tilfelle er det slimhinnene i halsen som svulmer opp og ikkje skjoldbruskkjertelen. Det er jo også vanleg med svelgvansker og ubehag i halsen ved virusinfeksjonar. Eg kjenner ikkje til at Tuxi/Cosylan uansett dose skal kunne forgifte skjoldbruskkjertelen eller gi varig forstørra skjoldbruskkjertel. Dersom du har vedvarande svelgvansker, bør dette undersøkjast nærmare - kanskje i første omgang hos ØNH-spesialist. Det er nokså sjeldan at skjoldbruskkjertelen er så stor at den mekanisk hindrar svelging ved å trykke mot spiserøret. Det er imidlertid ein del som av uforklarleg grunn får svelgvanskar sjølv om ein ved ulike undersøkjingar ikkje finn noe anna galt enn ein lett forstørra skjoldbruskkjertel.

Scintigrafi er ikkje noen god røntgenundersøkjing dersom ein skal finne ut om skjoldbruskkjertelen presser mot naboorgan i halsen. Då må legen heller bestille CT eller MR.

Du følte også at stoffskiftet slutta å fungere sjølv om du tok Levaxin. Dette er vel eit uttrykk for at du følte deg slapp og utanfor. Eg trur mest at infeksjonen du hadde var årsak til dette og ikkje lågt stoffskifte.

Dosen med Levaxin er no auka og du føler deg betre. Dosen bør eventuelt aukast ytterlegare (med eit par månaders mellomrom). Legen kan ut frå blodprøvar finne ut når dosen med Levaxin er passeleg stor.

Når du bruker Levaxin avlaster du skjoldbruskkjertelen slik at den ikkje behøver å lage stoffskiftehormon. Det medfører over tid at skjoldbruskkjertelen blir noe mindre. Det er eit stort inngrep å operere vekk skjoldbruskkjertelen. Det blir gjordt når skjoldbruskkjertelen er svært stor, av og til ved høgt stoffskifte og nesten alltid ved kreft i skjoldbruskkjertelen. Legen din kan ved å undersøkje halsen din og ved ultralyd/CT/MR gi deg råd om slik operasjon er aktuelt i ditt tilfelle.

Lykke til !

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 289,-