Laserbehandling av forstørret prostata

Spørsmål

Hei!
Er satt opp til laserbehandling av forstørret prostata. Det er vanskelig å få skikkelig svar på kompliksjonsrisikoen, da svarene er svært forskjellige. Er interessert i risikoen for seksuell dysfunksjon. Jeg har i mange år vært plaget av en uforklarlig mangel på fysisk og psykisk energi, nestemthet, og seksuelle vansker. Til sist forlange jeg en testeng av testosteronivået. Legen var skeptisk, men etter prøven ble jeg satt på hormonbehandling straks. Etter kort tid er energien på vei tilbake, periodene med ekstrem slapphet likeså, stemnigsleiet er lettere, og den seksuelle funksjonen er som for mange år siden. Etter å ha "mistet" så pass mange år, er jeg svært lite innstilt på å ryke ut i seksuelle komplikasjoner på nytt, selv om jeg begynner å dra på årene. Jeg er takknemlig for å få så sikre opplysninger og et så godt råd som det er mulig å gi. Jeg vurderer å utsette inngrepet inntil videre, selv om prostataplagene til tider er ganske plagsomme.

Svar

Hei!
Det finnes i dag en rekke nye metoder til behandling av godartet forstørret prostata. Teknikkene kalles populært "minimalt invasive", da de er skånsommere enn de tradisjonelle operasjoner på prostata. Delvis i forhold til behovet for bedøvelse under inngrepet, da noen av behandlingene kan utføres i lokalbedøvelse, og delvis i forhold til at risikoen for komplikasjoner er mindre enn etter alminnelig operasjon.
Bruk av laser innebærer følgende to metoder:
Laser-vaporisasjon :
Ved hjelp av laserenergi fjernes en del av prostatavevet ved fordamping. Behandlingen utføres igjennom urinrøret via en kikkert.
Laser-reseksjon:
Ved hjelp av laserenergi fjernes en del av prostatavevet. Laserlyset anvendes til skjære kjertelvevet vekk med. Behandlingen utføres igjennom urinrøret via en kikkert.
Begge disse metodene har svært lav bivirkningsprofil sammenlignet med kirurgi hvor man tradisjonelt skreller vekk endel av prostatavevet. Risikoen for impotens eller sexuell dysfunksjon er under 5%. Effekten av disse metodene sammenlignet med kirurgi gjenstår å se da vi ikke har god forskningsdato enda, men sannsynligvis er det ikke så effektivt som kirurgi.