Langvarige symptomer

Spørsmål

Mister synet til tider på ett øye.
Dovner bort i kroppen, alltid i armene, fingre, midt på høyre side ryggen, framsiden på høyre lår, fryser, svetter er ofte trett og uopplagt, manger energi, blir sur og gretten.
Har generelt vondt i kroppen, maven eser opp i perioder.
Føler at jeg ikke får av meg urinen, avføringen er fra fast til løs.
Er også i perioder meget tørst. Kjennes ut som om nervene ligger uten på kroppen, spesielt på baksiden av høyre lår.
Dette er problemer jeg har hatt i mange år, men det blir verre og verre, har ikke fått noe svar fra min fastlege om hva dette kan være.
Har ofte og nesten hele tiden vondt i magen, meget vondt.
Håper dere kan gi meg noen tilbakemeldinger. Mener jeg har fått meg det meste.

Kvinne, 42 år

Svar

Hei !

Det er dessverre slik at jeg ikke kan gi deg noen diagnose ut fra disse symptomene. Jeg har heller ikke tilgang til opplysninger om hva som er foretatt av undersøkelser og utredninger av deg gjennom årene, går ut fra at det er en del med såpass mye plager over så lang tid. Og dette er med på å gjøre det umulig for meg å komme med noe forslag til en diagnose eller forklaringsmodell på dine plager.

Jeg ser at du har symptomer fra en rekke forskjellige organsystemer:
Mage
Urinveier
Tarm
Perifere hudnerver ?
Øye / sentralnervessystemet ?
Mentale symptomer (trett, uopplagt, sur og gretten)

Det er ikke slik at disse symptomene "samlet" gir mistanke om en spesifikk tilstand, ihvertfall ikke uten at jeg evt hadde tilleggsinformasjon om hvilke utredninger som er gjort eller ikke gjort, blodprøvesvar osv osv.

Men sett hver for seg, er det en rekke av disse symptomene jeg som lege ville ha undersøkt videre og utredet. Men da kan det jo være at jeg foreslår utredninger og undersøkelser som allerede er foretatt.
Og det hele må også sees i en sammenheng, i forhold til din livssituasjon, tidligere helse osv, og det kjenner jo din lege bedre enn meg.

Jeg tenker ihvertfall rent generelt på CT-undersøkelse av hjernen, ekko-doppler undersøkelse av pulsårene på halsen, evt nevrografi, dyrkning av urin mhp bakterier, ultralyd av urinveiene, gastroskopi, koloskopi, blodsukker fastende, ultralyd av magen, gluten-antistoffer, (mhp cøliaki), melkesukker-toleranse test, melkeproteinallergi undersøkelse, "stoffskifteprøver" m.v.

Du kan jo nevne disse tingene til din lege og høre om du har foretatt noen av disse undersøkelsene, samt om legen mener man vil kunne få informasjon med evt nytteverdi, ved å foreta noe av dette.
Det er ikke slik at jeg mener at du definitivt skal ha gjort alle disse undersøkelsene, det er mer en stikkordsliste som du kan diskutere med din lege videre i forhold til.

Jeg vil videre legge til, at når du har hatt disse plagene i mange år, så tyder det heldigvis i retning av at det ikke er noe farlig, som f.eks. kreft o.l., det kan jo evt være en slags trøst.

Videre kan jeg nevne muligheten for at det kan dreie seg om psykisk sykdom. Der finnes "varianter" av depresjon som kan gi seg mer utslag i form av fysiske symptomer, enn av typisk tristhet osv. Denne muligheten bør du avgjort holde åpen, og be din lege om en vurdering av.
Legen kan utrede deg i forhold til denne type depresjon, evt henvise deg videre til spesialist for å få undersøkt om det er dette det dreier seg om.
Det vet jeg ikke noe om muligheten for i ditt tilfelle, men når man hittil ikke har funnet noen forklaring på dine symptomer, så ville det jo være dumt å ikke utrede denne teoretiske muligheten også. Det er jo tross alt en ganske vanlig tilstand jeg snakker om nå.

Håper at dette kan hjelpe deg litt videre.
Lykke til og god bedring !