Langvarige maveproblemer etter utenlandsopphold

Spørsmål

For to år siden bodde jeg i Bangladesh i et halvt år, og tilbragte mye av tiden på landsbygda med enkle hygieniske forhold. Jeg hadde en del mageproblemer der nede og var ofte hos legen og fikk kurer, noe som var nokså "vanlig" der nede. I ettertid har magen aldri helt stabilisert seg, jeg har mye løs/bløt og hyppig avføring. Jeg har undersøkt meg hos lege, for salmonella og div. andre magelidelser (inkl cøliaki, melkeallergi etc), og ingenting virker så langt galt. Nå gjenstår evt. gastroskopi, hvor de også, så vidt jeg kan forstå, kan sjekke for eventuelle amøber. Mitt spørsmål er: kan man få varige problemer med magen etter utenlandsopphold uten at man finner noe galt, dvs. at magen har blitt litt forstyrret etter stadige infeksjoner?

Kvinne, 31 år

Svar

Det er ikke så uvanlig at folk har løs avføring i land tid etter utenlandsopphold. Det første vi kontrollerer et bakterier (Salmonella, Shigella, Campylobakter, Yersinia) og parasitter (blant annet amøber og Giardia). Når vi ikke finner noe pleier jeg ofte å gi en kur med Flagyl, mot en eventuell Giardia vi ikke har funnet i prøvene. Deretter rekvirerer jeg en gastroskopi, og tar prøver på matvareallergi. Det finnes en sykdom som heter tropisk sprue, som vi ikke vet hva skyldes, men som ligner coeliaci, og diagnosen kan bare stilles ved gastroskopi. Behandlingen er tetracyclin, et antibiotikum, men man har aldri greid å påvise noen bakterie som forårsaker sykdommen. Sykdommen kan blusse opp etter en forbigående bedring av antibiotikakuren. Det virker som legen din har gjort godt arbeid.

Det er mye vi ikke vet om mikrober som kan gi diaré. Når man får diaré under og etter et utenlandsopphold må vi anta at det skyldes en mikrobe, men det er ganske ofte vi ikke finner noe. Det foregår forskning i utlandet på noe som heter mikroporidier, som muligens kan være årsaken i noen tilfeller, men vi har ikke noen mulighet til å stille den diagnosen i Norge, så vidt jeg vet. Vi kan nok vente oss nye funn når det gjelder årsaker til diaré i fremtiden.

Jeg vil samtidig benytte anledningen til å advare mot kvakksalvere, som har for vane å slå til der den vitenskapelige medisin kommer til kort. Jeg har hatt flere pasienter som har betalt tusenvis av kroner for å få undersøkt avføringen i utlandet, og fått diagnostisert velkjente, ikke sykdomsfremkallende mikrober.