Kortison og bivirkninger

Spørsmål

Hvorfor kan man fä bivirkninger av höydosert kortisonbehandling som;höyt blodtrykk,forhöyet sukker-og fettinnhold i blodet?

Kvinne, 37 år

Svar

Hei!

Kortison er et forunderlig medikament som finnes naturlig i kroppen, men i nøye kontrolerte konsentrasjoner og mengder. Kortison virker inn på svært mange forskjellige organsystemer og kjemiske reaksjoner, og en forhøyet verdi av kortison kan gi mange rare bivirkninger.

Det er ganske kompliserte samspill som gjør at bivirkningene oppstår, og jeg skal ikke prøve å forklare disse i detalj. Imidlertid er det svært viktig å være klar over at slike effekter kan oppstå, dette må både lege og pasient være forberedet på når man begynner med kortisonbehandling.

Trykk på linken over til høyre så får du vite mer om bivirkningene.