Komplikasjoner etter spinalpunksjon

Spørsmål

Innlagt sykehus juni-04 pga svimmelhet. Satt på Albyl-E og Klexane i tilfelle blodpropp.Det blir tatt spinalprøve for å sjekke mot flått. Mange stikk, vanskelig å komme igjennom, 3.legen klarer det etter 40 min. Får spinalhodepine, to dager senere akutte og sterke smerter i ryggen, vondt å gå. Blir fortalt at det er stive muskler. Ligger med dette i 5 døgn, sterkere smerter, mer problemer med å gå, må trykke på bukveggen for å late vannet. Etter 5 døgn krangler vi oss til et MR av LS columna, det viser hematom i spinalkanalen fra L3 til S2. Rask operasjon: Eksplorativ laminectomi L4 og L5 med evakuering av intraduralt hematom nivå L3 til S2. Utskrevet etter 3 uker, sakte bedring hjemme. For tre uker siden sterkere smerter i lenderygg, baksiden av bekkenet og ned høyre fot til midt på leggen. Jevn smerte hele tiden og sterke, akutte ved bevegelse. Har fått nytt MR, viser betennelse i og rundt området der det var blødning. Innenfor dura. Nervetrådene har "smeltet sammen, limt seg sammen".
Hva kan jeg forvente av behandling? Hva kan gjøres, mer enn å bare skrive ut sterkere smertestillende? Gir dette permanent skade?

Kvinne, 39 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Spinalpunksjon (eller "ryggmargsvæskeprøve", som det heter på folkemunne) er en av de aller vanligste og nyttigste diagnostiske prosedyrene i nevrologien. Utførelsen av spinalpunksjon er en forutsetning for å kunne stille riktig diagnose når det gjelder mange av de vanligste sykdommene som kan ramme hjernen, så som hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse, MS, nevroborreliose (flåttbittsykdom) og mange andre lidelser. Med unntak av såkalt "spinalhodepine" (som er svært plagsom, men heldigvis aldri farlig i seg selv, og som regel forbigående i løpet av noen dager) er det svært sjelden betydelige komplikasjoner knyttet til spinalpunksjon.

En av de uvanlige komplikasjonene man frykter mest er blødning (hematom) i spinalkanalen en svært sjelden tilstand som er både fryktet og lett å overse før symptomene blir uttalte, slik de ble hos deg. Jeg har lett i forskningslitteraturen for å finne ut hvor ofte denne komplikasjonen skjer, men har ikke greid å finne gode tall på dette, noe som sannsynligvis gjenspeiler at slik komplikasjon er svært sjelden. Som ved andre tilstander der nerverøtter og/eller ryggmarg er under stort press i spinalkanalen og gangfunksjon, avførings- og vannlatingsfunksjon er truet, kan rask operasjon være nødvendig.

Uten å ha mulighet til å undersøke deg eller se MR-bildene dine er det selvsagt umulig for meg å sikkert si noe om prognosen i ditt tilfelle. Det at du i de første ukene etter operasjonen hadde en bedring i situasjonen kan imidlertid tyde på at nerveskaden etter presset fra blødningen ikke var uopprettelig, og at nerverøttene dine fortsatt hadde evnen til å reparere seg. Dette er i så fall et viktig positivt tegn når det gjelder videre prognose.

Du spør hva som nå kan gjøres, mer enn å bare skrive ut sterke smertestillende. Dette er avhengig av hva slags "betennelse" som er påvist i operasjonsområdet. Såvidt jeg kan forstå ut fra de opplysningene du gir, er det to muligheter: For det første kan det dreie seg om en "betennelse" i betydningen infeksjon dvs. bakterievekst som følge av forurensing av såret under operasjonen. I så fall pleier man å behandle dette med antibiotika, eventuelt også kirurgisk ved å tappe ut bakterieansamlinger, skylle og rense området. For det andre kan det dreie seg om "betennelse" i betydningen kroppsegen reaksjon på blodet som har lekket ut i området. Dette er en prosess som ikke involverer bakterier, og som derfor ikke avhjelpes med antibiotika. Det er i prinsippet den samme reaksjonen som skjer når et blåmerke i huden blir ømt fordi kroppens egne celler lager en betennelse for å "rydde opp" i blødningsområdet, fjerne blod og døde celler og reorganisere vevet omkring. En slik type "betennelse" vil ofte lage arrvev, som jo ikke er noe annet enn kroppens eget forsøk på å rydde opp i det skadede området. Det kan være at det er dette arrvevet som gjør at nervetrådene "limer seg sammen" slik du tydeligvis har fått forklart. Dette er en komplikasjon som fra tid til annen skjer etter operasjoner i spinalkanalen, og som kan gi opphav til isjiaslignende smerter slik det virker som om du har fått.

Dersom du har fått en "betennelse" av denne siste typen, altså uten bakterier, er det dessverre som regel lite å gjøre med dette akutt annet enn smertestillende midler. Imidlertid vil som regel plagene avta etter noen uker når betennelsesprosessen roer seg ned. Dersom smertene fortsatt består etter flere måneder, vet jeg at det er noen ortopedkirurger som opererer på slikt arrvev. Hvor gode resultatene etter slike operasjoner er, eller hvor godt vitenskapelig underbygget dette er, vet jeg dessverre ikke, og så vidt jeg kjenner til er det ikke gjort store vitenskapelige studier på dette.

Uansett tror jeg at du har aller størst sannsynlighet for betydelig bedring på noe sikt, og så lenge vannlating, avføring og gangfunksjon har kommet greit i gang igjen etter operasjonen, er det ikke grunn til å tro at skaden på nervevevet har blitt permanent. Husk også på at dersom du som følge av den skaden du har vært utsatt for har lidd et økonomisk tap på minst 5 000 kroner, kan det hende at du har rett på erstatning gjennom Norsk Pasientskadeerstatning. Snakk eventuellt med legen din om dette.

Jeg håper det ovenstående var nyttig for deg i din videre rehabilitering.

Lykke til!

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn