KOLS og lungebetennelse

Spørsmål

har pasienter med kols lettere for å utvikle lungebetennelse? i så fall hvorfor?

Kvinne, 22 år

Svar

Hei!

Det er riktig at pasienter med KOLS har lettere for å utvikle lungebetennelse. Det kan være flere grunner til dette.

Pasienter med KOLS har ofte røyket i mange år, og flimmerhårene i luftveiene er delvis eller helt ødelagte. Dette gjør at den normale opprenskningen av fremmede stoffer og bakterier som disse flimmerhårene står for, er ødelagt. Dessuten har pasientene ofte mye slim, som er en utmerket plass for bakteriene å formere seg. Jo mer ro bakteriene får på seg nede i luftveiene til å formere seg, jo større risiko for en lungebetennelse.

Dessuten er dette en ond sirkel; jo flere infeksjoner en person har, jo mer antibiotika han bruker, jo større er risikoen for at litt sjeldnere bakterier får fritt spillerom (fordi den normale floraen er borte pga antibiotikakuren), og jo større er sjansen for at de vanlige bakteriene kan utvikle en motstandsdyktighet mot medisiner. Dette øker sjansen for å få en infeksjon.

TIl slutt kan jeg nevne at mange pasienter med KOLS bruker kortisoninhalasjoner. Dette kan nedsette immunforsvaret lokalt i luftveiene og bidra til den økte infeksjonstendensen.