Kols og flyreiser

Spørsmål

Jeg har kols grad 2-3 og bruker Spiriva 1 dose dgl. og Airomir spray ved behov. Har reist m fly til Spania,senest nå i april uten noe ubehag...men nå skal jeg reise med en mindre flytype her i nord-Norge, DASH 8 (reisen tar ca 40 min) Jeg blir ikke klok på om disse flyene har trykk-kabin og om jeg evnt. vil få ubehag hvis de ikke har det. Bør jeg kanskje unngå dette eller vil det gå greit?

Svar

Hei og takk for din henvendelse!

Ved kols i stadium 2-3 kan flyreiser by på utfordringer hva pust angår. Årsaken til dette er at oksygentrykket er mye lavere i høyden enn hva det er på bakkenivå. Flykabinene greier å kompensere noe, men ikke fullt ut for dette. Eksempelvis vil et normalstort rutefly i marsjhøyre på 30000 fot (12000 meter) ha et oksygentrykk inne i kabinen tilsvarende 8000 fot (2400 meter). For å vite om det vil gå greit å reise med fly i slike høyder, må man altså vite noe om hvorvitdt det går greit å oppholde seg i 2400 meters høyde. Det er også slik at de fleste korte flyturer (<1 time) går bra, da tiden i høyden eksklusiv takeoff og landing blir kort. Det er ved flyturer med varighet >1,5 timer at oksygenering av blodet kan bli påvirket.

Det er vanskelig å si noe om dette kun på bakgrunn av grad av kols. En enkel test som har vist seg å være ganske nøyaktig på å forutsi behovet for tilskudd av oksygen ved flyreiser, er pulsoksymetri. Dette er et lite apparat som settes på fingeren og måler oksygenmetningen i blodet. Mange fastleger har slike på kontoret. Dersom oksygenmetningen i blodet er >95% er det stor sannsynlighet for at flyturer også med en varighet >1,5 timer vil gå bra. Er oksygenmetningen i blodet mellom 92 og 95% kan det være nyttig at fastlegen forhører seg med en lungespesialist. Ved fortsatt usikkerhet, kan man henvises til en flytest, hvor man utsettes for oksygentrykk tilsvarende flykabin i høyden. Flyturer på <1 times varighet byr uansett sjelden på utfordringer.

Jeg tørr ikke uttale meg om kabintrykket i Dash 8, men jeg vil tru de opererer med samme trykk i kabinen som øvrige rutefly. Dersom du har reist til Spania uten ubehag, er det lite sansynlig at du vil oppleve ubehag ved 40 minutters flyreise, men forhør deg for sikkerhets skyld med flyselskapet.

Lykke til, og god reise!