Kinesiske malariamedisiner

Spørsmål

Jeg har hørt om noen nye kinesiske malairamedisiner. Noen sier at dette er de beste malariamedisinene. Er de tilgjengelige i Norge? Kan jeg bruke dem som forebygging?

Mann, 38 år

Svar

Artemisinin er noe av det beste vi har mot malaria, men det skal ikke brukes som forebyggende medisin, fordi det er viktig å forbeholde noen medisiner til dem som trenger behandling mot alvorlig malaria.

I Norge er stoffet bare tilgjengelig på registreringsfritak, noe jeg for øvrig har, men bare til bruk som beredskapsmedisin.

Om du ikke tåler Lariam kan du bruke Malarone, ved kortere reiser i områder med høy risiko for malaria. Malarone skal brukes som forebyggelse, og unntaksvis som behandling til dem som får sin malaria når de ikke lenger er i malariaområdet.