Kan menstruasjonen forskyves av flyreiser?

Spørsmål

Er det riktig at din regelmessige menstruasjon kan utebli / forskjøvet noen dager frem (også når man bruker p-piller) når man har reist med fly?

Kvinne, 28 år

Svar

En flyreise med mange timers tidsforskyvning er en belastning på kropp og sinn, ikke så mye selve flyreisen, men den omstillingen av de biologiske klokker som må til før man er tilpasset den nye tiden. Det er dessuten en psykisk belastning å komme til et helt nytt miljø, og en fysisk belastning å vende seg til et helt nytt klima. Menstruasjon kan foskyves eller utebli under stressituasjoner.

Når det gjelder P-piller vil jo disse overstyre kroppens egen styring av menstruasjonen, så jeg tviler på jeg tviler på at P-pillerbruker får forskjøvet menstruasjonen.