Kan man dø hjemme?

Spørsmål

Hvilke muligheter har terminale pasienter til å kunne dø hjemme? Når en diagnose er stilt og pasienten ikke lenger har noe håp, kan han da velge å dø hjemme? Hvilke evt kriterier finnes og hvem stiller opp med hva (tenker da mest på det offentlige). Og hvilke prosedyrer e.l. finnes hos leger og annet helsepersonell på dette området? Jeg lurer veldig på dette temaet, men vet ikke hvem jeg skal spørre eller hvor jeg skal lete. Håper dere kan hjelpe meg i alle fall litt på vei. På forhånd takk.

Kvinne, 27 år

Svar

Hei!

Det er en hver pasients rettighet å få dø hjemme. De fleste som er terminale er kanskje ikke så bevist på hva de vil, men en person med en langsomt progredierende sykdom som sikkert vil føre til død kan selvsagt planlegge dette og få dø hjemme hvis han/hun vil det.

For at det skal fungere etter planen bør som regel familie og pårørende akseptere dette og forberede seg på den påkjenningen det kan være å ha en døende person hjemme.

Det finnes nok ikke prosedyrer for dette hos de fleste leger eller på helseinstitusjoner, men hvis man snakker med sin fastlege om dette så vil man nok kunne lage et tilfredsstillende opplegg.

Det kan variere hvor mye hjelp man trenger den siste tiden, men hjemmesykepleien bør kanskje involveres for stell, medisiner og tilsyn hvis man ønsker det.

I en slik situasjon trenger man som regel mest av alt ro, støtte og nærhet. Det er for mange lettere å oppleve hjemme enn på en sykehusavdeling. Likevel tror jeg det er fornuftig at man har et sted å henvende seg i helsevesenet når man har spørsmål og bekymringer. Fastlegen er mest nærliggende å tenke på her.