Kan jeg få Ritalin når jeg har Asperger syndrom?

Spørsmål

Hei! Er nå veldig lei helsevesenet, prøver en siste gang. Lang historie kort: kontaktet fastlege for 3år siden for utredning for adhd. Tok da bachelorgrad. Ble møtt av uinteresserte personer som bagatelliserte problemene mine. Etter lang ventetid (langt over grensen) fikk jeg time med psykolog. Utredningen tok ca 1år, lang ventetid mellom hver time. Var en overfladisk utredning av en som tilsynelatende hadde bestemt seg for utfallet allerede. Fikk ikke diagnose. Argument: Jeg klarer meg for bra i livet. Ba om 2nd opinion. Ble møtt av en som tok meg litt mer seriøst, men føler fremdeles at problemene ikke blir tatt alvorlig. Utredningen fikk et uventet utfall: har tydeligvis en klar Asperger diagnose. Det kan godt stemme, kjenner meg igjen i en del av symptomene. Men det er utelukkende de symptomene som sammenfaller med adhd symptomer som jeg sliter med, og som går ut over livskvaliteten. Ønsker derfor sentralstimulerende, slik som en person med adhd får. Oppleves veldig firkantet og urettferdig at jeg som har akkurat de samme symptomene når det gjelder konsentrasjonsvansker som en med adhd, ikke får den samme hjelpen fordi den underliggende årsaken (diagnosen) ikke er den samme. Jeg er nå på masterstudie, har måttet utsette skolen i 1år grunnet symptomene, og er nå livredd for å ende opp i en jobb langt under mine kvalifikasjoner eller i verste fall uføre. Pratet med fastlege om dette, hun sjekket med psykiater om jeg kunne få sentralstimulerende. Tilbakemelding var at det ikke var aktuelt til en med min diagnose. Jeg hadde et håp om at det kanskje kunne gå siden jeg vet at regelverket åpner for at man kan prøve sentralstimulerende i enkelte tilfeller uten adhd diagnose, hvis man tror det kan hjelpe. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjør. Den eneste som har tatt meg litt seriøst, psyk.på 2nd opinion, er permittert i 1år og fastlegen bryr ikke seg. Så: vet dere noen jeg kan kontakte? Privat psykiater? En spesiell psykiater eller klinikk med spesifikk erfaring med dette?

Svar

Hei,

jeg kan godt forstå at du føler deg fortvilet og utålmodig å få hjelp i situasjonen du beskriver å stå i.
Samtidig høres det ut som du har fått en grundig utredning, inklusive en second opinion.

Du beskriver at du har fått Aspergers diagnose, men mistenker selv at du har ADHD og ønsker å prøve sentralstimulerende, Med andre ord - slik jeg skjønner deg - mener du at du kan ha begge diagnoser, både Asperger syndrom og ADHD.
Dette er en kompleks sak som er definitivt en problemstilling for spesialisthelsetjenesten. Det er utfordrende å utrede om en pasient med kjent Asperger syndrom i tillegg kan ha ADHD.
Dersom det på sikt skulle vise seg at du har både Asperger og ADHD vil du som regel ha behov for et systematiskt og individuelt tilpasset behandlingsopplegg, der medisiner ikke nødvendigvis har hovedrollen.
Dessuten har Ritalin ofte mindre effekt når an har både Asperger og ADHD diagnose.

For alle psykiske lidelser gjelder at man som regel tar seg god tid for utredningen,
Dette fordi man må bli godt kjent med pasienten for å få til en god utredning og et riktig resultat særlig siden psykiske diagnoser ofte blir oppfattet som "merkelapper".
Man ønsker å unngå både feil diagnose samt over - og underdiagnostisering.

Når det gjelder fastlegens rolle opp i din sak så beskriver du at fastlegen har tatt deg alvorlig og har prøvd å hjelpe deg ved å kontakte psykiater, men at fastlegen har fått avslag på forespørselet om å få startet med sentralstimulerende medisin.
Du har tilsynelatende tolket det dithen at du tror at fastlegen ikke bryr seg, men faktumet er at sentralstimulerende medisiner skal startes opp av spesialist slik at fastlegen ikke kunne gjøre noe mer enn å ringe til psykiater.
Det er som regel slik at pasienten utredes i spesialisthelsetjenesten og at spesialisthelsetjenesten starter opp med sentralstimulerende midler dersom tilstanden tilsier at det er riktig behandling.
Spesialisthelsetjenesten følger pasienten opp frem til både pasientens tilstand og dosen av medikamentet er stabile.
Deretter kan spesialisthelsetjenesten be fastlegen om å overta forskrivningen av sentralstimulerende midler, men som sagt har fastleger i utgangspunktet ikke anledning til å starte opp med sentralstimulerende midler.

Du spør om jeg kjenner noen private psykiatere som du kan henvende deg til, noe som er vanskelig å svare på siden jeg ikke vet hvor i landet du bor.
Da jeg googlet fant jeg ressursklinikken på Lillestrøm som tilbyr private psykiater-tjenester. Jeg må påpeke at jeg ikke kjenner til klinikken.
Jeg synes dog at du bør drøfte dette med fastlegen som både kjenner deg og som er kjent i det området du bor.

Håper at det ordner seg for deg og at du får den hjelpen du trenger. Ha det bra.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 289,-