Kan jeg arve Alzheimer?

Spørsmål

Hei!!
Kan alzheimer være arvelig? Men hvem kan få alzheimer og hvorfor er den arvelig?
Dette har jeg lurt på veldi lenge. Kan dere hjelpe meg med dette??
Hilsen jente på 16 år

Kvinne, 16 år

Svar

Hei!

Hvorfor noen får Alzheimer og andre ikke, er noe forskerne ikke har klarlagt i detalj enda. Sannsynligvis er det mange årsaker som sammen påvirker kroppen og som gir utvikling av demens eller Alzheimer.

Det er holdepunkter for at det er en arvelig disposisjon i enkelte familier, og mutasjoner i arvematerialet er påvist i noen familier med mange tilfeller av Alzheimer. I andre familier med mange tilfeller har man (enda) ikke klart å påvise slike genfeil.

Derfor er det ingen pålitelig metode for å påvise at man vil få Alzheimer når man blir eldre. Og godt er kanskje det, for skulle du nå i en alder av 16 år vite at du kom til å få Alzheimer så ville kanskje livskvaliteten din påvirkes negativt, tror du ikke?

Øverst til høyre finner du en link til en artikkel om forskjellige årsaker til Alzheimer.