Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan en lege innlede et forhold med en tidligere pasient?

Spørsmål

Hei! Jeg har et spm som egentlig ikke går som sykdomsrelatert, mer følelsesmessig og av etiske retningslinjer. Jeg hadde en lege i 2014, startet hos han da, imens jeg gikk gravid. (Ca 5mnd ut i svangerskapet). Vi fikk en god, normal kjemi da. Jeg ble fulgt veldig tett opp av han, kun graviditetsrelatert. Det var ingen medisiner, ingen psykiske årsaker av noen slag. Jeg begynte etterhvert å like legen min, båd utseende og personlig. Jeg følte vi fikk enda bedre kjemi etterhvert som tiden gikk. Han så meg på en helt spesiell måte, som fikk meg til å føle at også han likte meg. Jeg merket en hemnelig kjemi. Lange blikk kan si ganske mye. Væremåten hans mot meg. Jeg vet de fleste vil si at det er slik leger oppfører seg, de ivaretar og gjør alt for pasienten. Men jeg kan si det var litt annerledes her. Han btøt ingen regler, bare så det er nevnt.) Nå har han sluttet som fastlege i kommunen og er blitt en annen type lege i en annen setting. Jeg hadde han kun som lege i ett år. Jeg lurer på om det ville gitt en negativ innvirkning av noe slag om vi hadde funnet kjærligheten ei gang? Er det virkelig slik at vi aldri kunne hatt noe mer enn bare det å være bekjent? Jeg tenker så inderlig mye på han, å er ekstemt nyskjerrig på han. Han komme tilbake til slekta her, sånn av og til. Ellers bor han 4-5t unna. Håper på et godt og fint svar, som kunne ha frisket opp i tankene om han. Jeg er fullstendig klar over hvor streng lege/pasient forholdet er, men nå e den avsluttet for 3år siden. Vil det være helt uaktuelt for han å innlede noe flere år etter en legebehandlingsperiode uten psykiske årsaker i bildet, kun blodprøver, blodtrykk, samt sjekk av magen . Jeg tenker om det går enda flere år, å vi møtes tilfeldig he han har slekta si. Håper på en liten forståelse, jeg er ikke helt på tuppene etter han. Du vet når du har fått et så inderlig god kjemi med en person. Slik er det her.

Svar

Hei.


Etiske regler for leger §7 omtaler slike forhold som følger:

"En lege må ikke innlede et seksuelt forhold til en person han/hun er lege for."


Her spør du imidlertid om en tidligere lege-pasient relasjon er til hinder for et evt senere kjærlighetsforhold. Spørsmålet er godt og viktig, og absolutter finnes ikke. Det vil i stor grad avhenge av hva slags behandlingskontakt det har vært mellom lege og pasient. Dette spørsmålet har vært behandlet tidligere av Etisk råd for leger, som kom med en uttalelse i saken, hvilket du kan lese her:


https://tidsskriftet.no/2011/06/medisinsk-etikk/privat-forhold-mellom-lege-og-pasient


Her kan man blant annet lese følgende utdrag:


"Hvor lang tid det bør gå fra et avsluttet lege-pasient-forhold til legen kan tillate seg å innlede et nært vennskaps- eller kjærlighetsforhold, må avhenge av om det kan oppstå et avhengighetsforhold i forhold til hva som var grunnlaget for lege-pasient-kontakten. Legen har ansvaret for å gjøre denne vurderingen.

I forhold til de konkrete spørsmålene mener rådet at i et lege-pasient-forhold der det utvikler seg et vennskap mellom lege og pasient, vil § 7 ikke sette noe forbud mot dette, men en relasjon utover et lege-pasient-forhold må ikke brukes til legens fordel, m.a.o. føre til utnytting av pasient.

Hvorvidt det er akseptabelt å utvikle et kjærlighetsforhold til en tidligere pasient, mener rådet vil avhenge av hva slags lege-pasient-forhold det har dreid seg om. Hvis for eksempel en kirurg opererte en pasient for en tilstand som pasienten fullt ut ble helbredet for, og det siden ikke har vært noen lege-pasient-relasjon, mener rådet at § 7 ikke er til hinder for at det kan utvikles et kjærlighetsforhold relativt kort tid etter operasjonen.

Hvis legen derimot har hatt en pasient i psykoterapi over tid, vil det å utvikle et kjærlighetsforhold på et senere tidspunkt kunne være brudd på § 7. I psykoterapeutiske fagmiljøer er det noe ulike synspunkter på dette. Noen vil mene at det er uetisk å utvikle et kjærlighetsforhold noensinne til en pasient som man har hatt i psykoterapi over tid. Det vil alltid være en spesiell følelsesmessig binding (overføring/motoverføring) og et ujevnt maktforhold mellom de to. Pasienten vil i tillegg bli berøvet muligheten for ny behandling hos legen på et senere tidspunkt hvis legen innleder et kjærlighetsforhold til pasienten. I en slik kjærlighetsrelasjon kan det dessuten ved et eventuelt senere brudd komme en anklage fra pasienten om utnytting, en anklage som legen kan ha vanskelig for å forsvare seg mot. Andre mener at det kan aksepteres at legen innleder et forhold til en tidligere psykoterapipasient etter en karensperiode av en viss varighet (ett eller flere år) der det ikke er noen kontakt mellom partene."


Setter en dette på spissen, så er det altså uproblematisk for en lege å innlede et forhold til en person han behandlet for en halsbetennelse på legevakten fem år tidligere, for å ta et eksempel.


I ditt tilfelle har det ikke vært snakk om psykoterapi, kun alminnelige svangerskapskontroller, og det er allerede 3 år siden, hvilket er en del tid. Ser en det opp mot overnevnte vurderinger ifra Etisk råd, vil det kanskje fremstå som relativt uproblematisk, om det skulle utvikle seg til et forhold mellom dere. 


Håper det var et klargjørende svar. Ha det bra.