Kalsium og ventetid

Spørsmål

Jeg tar kontakt med Deg på grunn av min usikkerhet vedrørende behandlingen som er foreslått. Diagnosen min er hyperkalsemi (forhøyet kalsium). Verdier 2,7 i februar og 2,8 i august. IPT 4,8 Kalsium folat 0,7 Jonisert kalium 1,42 Jeg har store lidelser i forbindelse med dette. Hjerteforstyrrelser, kvalme med diare`, svimmel, forferdelig trøtt, men samtidig søvnproblemer slik at jeg de siste månedene har måttet bruke innsovningstabeletter. Jeg har fått tid til operasjon av biskjoldbrukskkjertlene ved Stavanger Sykehus. Etter å ha lest artikkelen i lommelegen, ser jeg at Vestfold Sentralsykehus ved kirug Eldar Normann var foregangsmenn i denne type operasjoner og at det ikke var mange sykehus som foretok operasjon av mer enn 10 pasienter i året. Jeg ønsker å bli operert av et sykehus med god erfaring og da spør jeg Deg. Hvilket sykehus har den beste erfaringen og hvordan skal jeg gå frem for å bli operert ved et slikt sykehus.Hvor lang ventetid må jeg regne med? Har læst at vi kan velge sykehus i dag, men er ikke vant med dette. Jeg skal til min fastlege på mandag og hadde håpet å få med meg noen råd fra Deg om hvordan jeg skal gå frem. Kvinne, 65 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Sjukdomen du har fått påvist er primær hyperparathyroidisme (PHPT) som altså er omtalt på http://www.lommelegen.no/art/art543.asp.

Minst 2 % av kvinner over 60 år har eller har hatt denne sjukdomen. Parathyroidea eller biskjoldbruskkjertlane produserer hormonet PTH og styrer med det mengden kalsium i blodet. Verdiane for total-kalsium skal vere mellom 2,15 og 2,60 (nokre meiner 2,55). Du har ein nokså lett forhøya kalsiumverdi. I slike tilfelle kan det vere vanskeleg å vite om ein skal tilrå operasjon eller ikkje. Du har imidlertid mange symptom som med ein viss sannsynlighet kan tilskrivast for mykje kalsium. Det synes derfor korrekt å tilrå operasjon i ditt tilfelle.

Biskoldbruskkjertlane er 4 grynstore kjertlar som ligg parvis på begge sider av halsen. Det er heilt klart at resultatet av operasjonar for PHPT er avhengig av kirurgens erfaring. Kirurgar med stor erfaring med slike operasjonar lukkast i 90-95 % av operasjonane med å få kalsiumnivået korrigert. Der ein kun driv med slik kirurgi sporadisk er suksessen lågare – kanskje ca 70 %.

Informasjon om ordninga med fritt sjukehusvalg kan du få på nettstaden http://www.sykehusvalg.net/ eller ved å ringe telefornnr. 800 41 004.
Ventetider for den type operasjon du skal ha finn du på http://www.sykehusvalg.net/sidemaler/Ventetider.aspx?id=2005&hid=-90340738. Ved Sentralsjukehuset i Rogaland er det oppgitt maksimal ventetid 20 veker.

Du kan ved hjelp av å kontakte fritt sjukehusvalg finne fram til det sjukehuset du ønskjer å få operasjonen ved. Legen din henviser deg så til dette sjukehuset. Dersom det er utanfor din helseregion, må du betale litt meir i reiseutgifter.

Du bør vere klar over at dersom den sjukdomen du har kan behandlast på eit sentralsjukehus, så kan ikkje du velgja å få behandling på eit universitetssjukehus. Sjukehuset i Stavanger er vel kanskje Norges største sentralsjukehus. Eg vil derfor tru at det blir utført ein del operasjonar på biskjoldbruskkjertlane der kvart år.

Så vidt eg kjenner til finst det ikkje noe register som viser kor mange operasjonar av ulike typar kvar enkelt kirurg har utført – heller ikkje korleis utfallet av operasjonane har blitt. Det er jo også slik at uerfarne kirurgar opererer saman med erfarne kirurgar til dei har fått nok trening.

Lykke til.

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn