Invalidegrad og årsakssammenhenger

Spørsmål

Spesialisterklæring konkluderer med at skulderskade etter et meget stygt fall forankres til invalidtabellen 3.6.3: Ankylose/artrodese uten aktiv scapulothoracal bevegelse - 30%,umiddelbart redusert til 15%, og deretter ned til 10%. Kun hø skulder. Jeg vet ikke hvorfor 30% halveres. Reduksjon, siste nedslag med 5%, er forankret i: en teori, - "hva om vi tenker bort ulykken, forestiller oss at utviklingen som er nå observert etter skaden, også kunne ha ha skjedd,- grunnet en spontan forverring, uten ulykke. Denne teori forutsetter to forhold. Først at teori om artrose før fallulykken er en bevist antakelse, (ikke bare en teori). Deretter at man meget vel kunne tenke seg at at den atrose som ikke er dokumentert før ulykken skjedde, annet enn som en antakelse, - uten ulykke, kunne ha blitt like ille som situasjonen er i dag. En antakelse oppe på en ny antakelse, blir sannhet. MR- R: Arthrose med sekundære forandringer, kfr beskrivelse. - Det ses arthrose med påleiringer på nedre glenohumeralleddkant, degenerativt pregede cyster og margødem ituberculum majus og øvre del av caput humeri. Det er flere mindre subchondrale cyster i glenoid, samt envelavgrenset, større som måler 22 cm i diameter. Lett økt væske i aksillærrecessen. Sekundærlett tendinosepreget supraspinati og øvre subscapolarissene. Moderat acromioavicularleddsarthrose med tyype 2 acromiom.RTG samme dag. Det ses bilateral arthrose med påleiringer på nedre glenohumoralleddkanter, mest hø side hvor det også mistenkes lett redusert spaltehøyde. Det er ingen bløtdelsforkalkninger. Lett til moderat høyresidig acromioclavicularleddsarthrose. R: Bilteral arthrose, mest hø side. - Frozen shoulder, begge skuldre er også brukt i forbindelse med ulykken. I første avsnitt begrunnes og teoriseres over invalprosent. Jeg synes dette skurrer. Gjør det? Neste er MR epikrise og RTG epikrise.Gir disse to siste et større bilde av invaliditetssituasjonen. Øresus ble også resultat av ulykken. Kan man bare si nei?

Svar

Hei.

Du spør her om det "skurrer", de vurderinger og konklusjoner som er gjort om din sønns skulderplager. Det dreier såvidt jeg forstår om skulderplagene hans skyldes en langsomt pågående sykdomsprosess, eller om de er direkte relatert til skaden du nevner, altså at skaden forårsaket plagene.
Slikt der utrolig vanskelig å si noe sikkert om, fordi ingen vil noensinne kunne vite om han hadde hatt disse plagene også om ikke han hadde hatt den ulykken. Det er generelt sett fullstendig mulig, og derfor kan vurderingene og konklusjonene her være rett. Eller sagt med andre ord: De behøver ikke å være feil.
Å bevise årsakssammenhenger er i det hele tatt meget vanskelige ting.

Du spør om man "bare kan si nei". Jeg vet ikke da helt hva du mener at han kan si nei til, er det å akseptere invalideprosenten? Det er vel uansett alltid mulig å ikke akseptere noe, eller å påklage et vedtak osv, og om han velger å gjøre det, så er det antagelig hensiktsmessig med en advokat i et slikt tilfelle som dette, vil jeg tro.

Ha det bra.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 289,-