Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ingen tvangsmedisineres med medisiner mot revmatisme

Spørsmål

Hei, har borreleose. Har hatt d i mange år. Har også fått leddgikt . Vert i Oslo får mange årr siden og fikk behandling m penselin på klimikken som var der. Får i dag hevelse i høgre kne som på bilde her..d er smertefullt og kommer og går..har også store lymfeknuter i lysken som eg har fått sjekka. .ingen kreft men fikk beskjed om og følge m på d....har også hatt noen øyebetennelser. ..Har prøvd 3 stk forskjellige kreftmedisiner men no bruker eg kun glukosamin og Naltrekson som fastlegen min har skrevet ut.Dette er d beste medisiner eg har tatt for sykdommen..i tillegg til ibuks og paraset..Er på arbeidsavklaringspenger no..skulle få uføretrygd men nav legen stoppet det. Grunnen til d er at eg takka nei til den biologiske medesinen Inflectra. Takket nei pga stygge bivikninger m den i flg. felleskatalogen. Er også redd å ta dette når eg har borreliainfeksjon i kroppen. Har no sendt klage til Nav.. blir den avist blir eg tvangsmedisinert noe som e d siste eg vil her i livet. Står at Inflectra ikkje må gies viss d u har en alvorlig infeksksjon i kroppen. så mitt spørsmål er om borreliainfeksjon er alvorlig nok infeksjon og at d kan stoppe tvangsmedisineringen av Inflectra.?

Kvinne 55
Svar

Hei.

Denne problemstillingen er nok dessverre ikke egnet for å belyse her via Lommelegen, i form av et spørsmål og et svar. Her åpenbart et stort behov for dialog mellom deg, din fastlege og NAV for å klare opp i de tingene du tar opp her. Jeg er helt sikker på at problemstillingene du tar opp her, lar seg løse ved dialog og tilstrekkelig og god informasjon til deg, spesielt fra fastlegen din omkring de medisinske forhold du tar opp.

Det som imidlertid kan sies med sikkerhet, er at ingen tvangsmedisineres med medisiner mot revmatisk sykdom, slik som Inflectra er. Det er enkelt og greit hverken lov eller aktuelt, og det er skråsikkert at ingen lege eller NAV-kontor i Norge forsøker noe slikt. Det behøver du ikke å tenke på engang. Når lege foreslår en medisin til en pasient, så er det for å hjelpe pasienten til å bli kvitt en helseplage, men det er et forslag og et råd som pasienter får, ikke noe legen bestemmer. Jeg kan ikke uttale meg om NAV-utbetalinger til deg, da jeg ikke har tilgang til NAV sine opplysninger om deg og din sykdom og hvilke vurderinger som har blitt gjort der. Men slike ting løses også best i form av dialog, og du, fastlegen din og NAV bør derfor samtale om disse tingene på et møte, så får du klarhet i dette også.

Når det gjelder spørsmålet om du vil "tåle" Inflectra og om det er trygt å gi deg denne, så er det medisinske vurderinger som gjøres av den legen som tar stilling til om pasienten bør få og vil tåle aktuelle medisin. Det er en svært viktig del av en leges jobb, å vurdere det som heter kontraindikasjoner for en medisin, dvs forhold som tilsier at pasienten ikke bør eller kan bruke en medisin. Ingen lege tar lett på den jobben, for det å skade en pasient med behandling eller medisiner, er jo du åpenbart forstår at en lege virkelig ikke ønsker. Når Inflectra så er foreslått for deg, så har medisinsk utdannet personell / leger tatt stilling til nødvendige forhold med din helse, og kommet frem til at du kan få den. Du tenker imidlertid at du har en borreliainfeksjon i kroppen, og at du derfor ikke kan bruke den. Jeg kan ikke si noe med sikkerhet her, men jeg er rimelig sikker på at noe av "uenigheten" her ligger i at dine leger antagelig ikke tenker at du har noen pågående borreliainfeksjon, og ikke finner tegn til det, mens du tenker at du har det.  Hadde du hatt en pågående borreliainfeksjon hadde du jo ikke fått tilbud om Inflectra. Jeg ser at du har gjennomgått behandling med penicillin, og det er jo medisin som er 100% effektivt mot borrelia, så da er det vel ingen grunn til å tenke at du har noen pågående infeksjon her og nå. 

Det er også en mulighet for at den "borreliaklinikken" i Oslo som du snakker om, kan ha vært den som ble drevet langt utenfor medisinsk forsvarlighet pga svært langvarige og kontroversielle behandlingsmetoder, og som ble stengt pga at legen mistet sin autorisasjon og rett til å praktisere som legen. Jeg kan få et inntrykk av dette ut fra det du skriver, og hvis dette er tilfelle, så er det en risiko for at din oppfatning om at du går rundt her og nå også med en pågående borreliainfeksjon, faktisk er basert på feil opplysninger fra denne klinikken. For hvis du faktisk hadde en borreliainfeksjon her og nå, så ville jo legen din ha både diagnostisert, erkjent og behandlet denne. 

Dette er høyttenking omkring dette fra min side, og et forsøk på å forstå og hjelpe deg til å forstå hvor uenigheten og misforståelsene kanskje kan ligge her. Jeg synes du skal ta med deg en utskrift av spørsmål og svar her til legen din, og diskutere dette videre med legen din, slik at du får riktig informasjon om egen helse, og får ryddet misforståelser av veien, slik at du da både kan få god behandling samt de trygdeytelser du måtte ha rett på. Håper at min input her kan være til nytte i så måte. Og det tror jeg, så følg mine råd her, det er viktige og gode råd. Håper du får løst dette, lykke til.