Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ikke tilfredsstillende effekt av astmamedisinen

Spørsmål

Hei.
Jeg er en mann på 33 år som ikke røyker. Trener jevnlig,vekter og løping. For to år siden fikk jeg noen tilfeller der jeg følte jeg ikke fikk trekke pusten skikkelig, og hverdagen ble tung. På denne tiden røykte jeg, så da kasta jeg røyken, og ting ble bedre. Men det har dukket opp med jevne mellomrom. Etter legekonsultasjon fikk jeg påvist astma og ble satt på ventolin og flutid. Flutid har ikke funket, og jeg har økt dosen som jeg ble fortalt at jeg skulle, ventolin funker sånn passe, får pusten tilbake, men hoster og sitter med en følelse av at det er noe jeg skulle hostet opp nedi der. Har ikke tatt dette så alt for alvorlig, ettersom det skjedde så sjelden, men nå iløpet av den mnd har det eksplodert, nå er jeg mer tungpustet enn i normal form, og det går en ventolin i uka for å "løse opp".
Jeg sprang en 3 km på rundt 13 minutt for en mnd siden, nå er jeg på 15 min. Går kontinuerlig med pulsklokke, hvilepuls har gått fra 54 til 62. På konsultasjon får jeg beskjed om å bruke mer ventolin, og øke dosen flutid. Og siden det har effekt, om ikke bra effekt virker det som de mener dette er løsningen. Er frustrende og slitsomt å leve med. Definisjonen på hvor tungpusta jeg blir; ikke så tungpusta at jeg mister bevissthet, men det er så langvarig og ofte at jeg får smerte mellom skulderblad, og lungene føles som svisker. Aldri mistet bevissthet, føler jeg greier å kontrollere med å stå, og puste rolig og dypt ved harde anfall.
Er mye hjerteproblemer i min familie, men det blir vel noe overhysterisk å bringe fram, men vil nevne det om det kan være til hjelp.
Formen ellers er helt topp, kun problem med å få oksygen i kroppen. Mvh en som hadde veldig mild astma, til å slå ut i full blomst på en mnd.

Svar

Hei.

Her har du ikke stilt oss noe konkret spørsmål, så det blir noe uklart for meg hva du ønsker informasjon eller råd om her.
Men oppsummert så har du symptomer fra luftveiene som du hittil ikke har fått god nok behandling for, og du tenker selv at det er astma. Det kan det naturligvis være, men siden medisinene ikke virker godt nok, så er det nok riktig å få en vurdering fra en spesialist om hvorvidt denne diagnosen er korrekt, og om det er astma som er årsak til plagene du beskriver her.
En lungespesialist vil også vurdere om medisinene dine er de rette for deg, og om dosene er korrekte.

En annen sak er at svært mange mennesker som bruker astmamedisiner, ikke bruker dem på riktig måte, og ikke får de ned i lungene i tilstrekkelig mengde og tid. Da vil de ikke virke som ønsket. Du må derfor ta med deg medisinene dine til legen din, og ta dem i legens påsyn, for å sikre deg at du bruker dem på riktig måte. Ikke ta for gitt at du faktisk gjør det, for alle som bruker astmamedisinene sine feil, har trodd at de har gjort det på riktig måte.

Jeg synes at du skal ta opp med fastlegen din nå om ikke du bør henvises til en lungelege, med begrunnelse i de tingene som forteller om her, dvs at medisinene ikke virker som ønsket og at du bare blir verre og verre.

Ta gjerne med deg en utskrift av spørsmål og svar her, til din leges orientering, for du har skrevet en god beskrivelse av hvordan du har det og hva du sliter med, og dette er viktig for legen din for å kunne gi deg optimal behandling.
Lykke til.