Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ikke i form, hva kan det skyldes?

Spørsmål

Hei , sliter med dårlig almentilstand .
Symptomer :
-blir hurtig andpusten ved fysisk aktivitet ,
-hjertet banker hurtig tidvis også ved hvile
-går veldig fort tom for energi ved litt fysisk arbeide,
-kjenner skjelving inni kroppen som når man har jobbet mye med lite mat selv om det jeg akkurat har spist,
-har vært hos min fastlege som har gitt opp , alle prøver er "fine"
-tenkte muligens noe kunne se på dette med nye øyne
-trener vanligvis kampsport 4 timer i uka , men nå klarer jeg ikke følge barnepartiet engang
-Noen forslag ?

Svar

Hei.

Dette er uspesifikke symptomer som i utgangspunktet kan skyldes "alt", eller ingenting. Det kan være symptomer på dårlig form, f.eks. Uten at jeg med dette kan si noe sikkert om det kan være tilfeller eller ikke.
Ved slike tilfeller må legen undersøke pasienten systematisk og nøye, og ta "bredspektrede" blodprøver, for å se om noe av dette kan peke i retning av mulig sykdom, eller gi noen hint eller antydninger om hvor man kan lete videre.
Dette har legen din gjort, men ikke funnet noe. Derfor spør du nå her til oss om "second opinion" om dette. Og det er en god ide, dette med second opinion. Men det er bare det at hvis en skal kunne gjøre det, må en ha tilgang til pasientens fulle journal, især blodprøvesvar m.v., for å se hva som er undersøkt, hvordan svarene er tolket, for å se hva som ikke er tatt av mulig relevante prøver osv. Og det kan ikke jeg her.

Det kan godt hende at legen din har tenkt på alt som kan være relevant, og at det at man ikke finner noe galt, tyder på at du faktisk ikke har noen sykdom. Det er fullt mulig, men jeg kan ikke gi den en endelig bekreftelse på at det er slik, siden jeg ikke vet hva legen har undersøkt.

Symptomene dine kan som nevnt være tegn på nesten hva som helst av sykdom, men i første omgang ville jeg hvis jeg var din lege, ha lyttet på hjerte og lunger, foretatt "pusteprøver" /spirometri for å se etter astma. Spurt deg om evt røyking.
Blodprosent er viktig å sjekke, siden lav blodprosent kan gi slike plager som du har. Evt hjerterytmemåling over 24 timer, hvis der er mistanke om hjerterytmeforstyrrelse som kommer og går, jfr det at du sier at hjertet banker hurtig også ved hvile.
Vitaminnivåer: B12, folat, D-vitamin. Jernlagere.
Og jeg tenker også at for en mann på 51 år som kjenner energien forsvinne og klarer mindre fysisk enn før, så ville jeg ha spurt om seksualdrift, evt fravær av morgenereksjon, og målt testoteronnivåer inkl SHBG, som en også må ha for å vurdere testoteronnivåene. Det må måles på morgenen, om ikke det er gjort.
For alle menn så faller testoteronverdien jevnt fra man er 25, og det er normalt. Men for noen faller verdiene av forskjellige grunner raskere enn hos andre, og 50-åringer som deg kan ha verdier som 80-åringer normalt har. Det kan kjennes eksakt slik du beskriver, så det er viktig å få sjekket.
Minn legen din isåfall på at han/hun må regne ut verdien FTI (Fri Testoteron Indeks = testoteron x 10 delt på SHBG) som er et uttrykk for biologisk aktivt testoteron hos mannen. Det må så sees i forhold til normalverdier for din aldersgruppe. Er dette for lavt eller helt i nedre område, kan det tenkes at du vil ha nytte av behandling med testoteron. Det kan i de rette tilfellene ha en slående effekt på slike symptomer, -altså forutsatt at det er lave testoteronverdier er årsaken. Ikke ellers.

Videre kan depresjon, også depresjon en ikke er klar over selv, gi slike fysiske symptomer som du har. Fravær av energi osv. Faktisk er det slik at endel menn har depresjon med mest fysiske symptomer som energiløshet m.v., og ikke nødvendigvis trist tankeinnhold osv. Dette er også en mulighet du kan drøfte med legen din.

Jeg håper at mine innspill kan være til nytte. Lykke til!