Hypotyreose og hormonspiral

Spørsmål

Pga lange og uregelmessige blødninger fikk jeg innsatt en hormonspiral i august 2003. Utover vinteren var jeg plaget av humørsvingninger.Har også til tider vært plaget av hjerteklapp.I april 2004 var anti-TPO 472 og i juni 332.Forøvrig normale sykliske verdier. Jeg fikk beskjed om at jeg hadde litt lavt stoffskifte og begynte med 1 tabl. 50 mikrogr.levaxin fra 1.7. 04. Hjerteklappen er ikke bedret. Føler meg mer og mer "tung", nærmest deprimert.Kan hormonspiral og levaxin sammen gi ubalanse og evnt. slike symptomer?Endre dose med levaxin?

Kvinne, 48 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei
Hormonspiralen inneheld hormonet levonorgestrel og den preventive verknaden skuldast ein lokal effekt i livmora. Frå ein artikkel om hormonspiralen på Lommelegen si heimeside har eg saksa dette:

"Bivirkninger. Om du vil få noen bivirkninger av å bruke hormonspiral er ikke lett å si på forhånd. Kviser, hodepine, brystsmerter, kvalme, vektøkning (pga. økt appetitt), og humørsvigninger, er sjeldne, men reelle bivirkninger. Hvis du skulle oppleve noen av dette, kan du trøste deg med at det vanligvis forsvinner etter et par måneder."

Hjarteklapp er ikkje noe eintydig begrep. Dersom du meiner at hjarta slår fort konstant eller periodevis, bør det undersøkjast nærmare. Det har neppe noe med det låge stoffskiftet å gjere. Ein rask puls vil likevel bli endå raskare etter at du er begynt med Levaxin. Dersom det heller er slik at du føler at hjarta slår litt kraftig av og til, eller at du har enkelte ekstraslag, så er det nesten alltid ufarleg - og blir neppe påverka av Levaxin.

Eg kjenner ikkje til at hormonspiralen og Levaxin saman kan gi noen hormonell ubalanse. Eg har også gjordt eit søk om dette i ein stor medisinsk database, men det var ingen treff.

Mine råd for kva som bør gjerast vidare:
1. Levaxindosen bør tilpassast gradvis slik at stoffskifteprøvane er normale dvs TSH 0,5-1,5. Dosen med Levaxin må aukast langsomt og det kan godt hende at 50 ug er nok i første omgang.
2. Dersom du meiner at dei psykiske problema kom etter innsetjing av hormonspiralen, bør du diskutere med legen din om ikkje det beste vil vere å fjerne han.

Lukke til!

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-