Hypothyreose ?

Spørsmål

Hei
Leste artikkelen som jeg har lagt inn pkt. 4. Jeg har samtlige av de symptomene som er nevnt ved stoffskifte. Jeg har tidligere vært hos lege med dette problemet, men har en følelse at jeg ikke blir forstått. Han målte stoffskifte og sa det var normalt. Er det det nok å gjøre dette en gang? Har en legebok som sier at dette må måles flere ganger for å være sikker. Jeg fikk et barn for to år siden og det er etter det ble symptomene sterkere. Jeg fikk da høre av legen at jeg led av fødselsdepresjon og fikk medisiner for depresjon (Remeron). Jeg begynner å bli fortvilt fordi jeg føler jeg er syk, men ikke har fått rett diagnose. Finnes det spesialister på dette område som kan kontaktes for undersøkelse?

Mvh
Bekymret

Relevante sykdommer/medisiner: Lavt stoffskifte

Har du lavt stoffskifte?
Lavt stoffskifte (hypotyreose) er nokså vanlig, særlig blant kvinner. I Norge har 2% av alle kvinner fått diagnostisert sykdommen, og det antas at ytterligere 1% har udiagnostiert hypotyreose. Tilstanden er omtrent 4 ganger sjeldnere hos menn.
Av: Lommelegen.no

Relaterte senter:
Kvinnehelse
Overvekt
Undersøkelser
-forKvinner


Lavt stoffskifte skyldes som oftest at skjoldkjertelen er skadet, slik at den ikke lenger er i stand til å produsere nok tyroksin.

Skjoldkjertelen ligger like under strupehodet, foran på halsen. Den produserer tyroksin, som regulerer hastigheten på ulike stoffskifteprosesser i kroppen. Hvis det lages for mye tyroksin, går prosessene for fort (høyt stoffskifte). Hvis det lages for lite tyroksin, går prosessene for langsomt (lavt stoffskifte).

Den vanligste årsaken til lavt stoffskifte er en langvarig betennelse i skjoldkjertelen, som skyldes at kroppen produserer antistoffer mot den (Hashimotos sykdom). Årsaken kan også være at du har gjennomgått en operasjon i skjoldkjertelen eller tidligere vært behandlet med radioaktivt jod.

Sykdomstegn

-Slapphet og uopplagthet
-Manglende appetitt, men vektøkning
-Forstoppelse
-Depresjon
-Hes og grov stemme
-Store menstruasjonsblødninger
-Langsom puls
-Tørr, deigaktig hud
-Tørt og tynt hår

Behandling
Utredning hos lege er nødvendig. Mengden av tyroksin kan måles med en blodprøve. Eventuelle antistoffer mot skjoldkjertelen kan også oppdages i en blodprøve.

Behandlingen går ut på å tilføre tyroksin, som kan tas som tabletter. De må tas hver dag.

Kvinne, 28 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei !

"Lavt stoffskifte" er et ikke helt presist uttrykk som har kommet seg inn i dagligtalen. Det medisinske uttrykket er hypothyreose.

Det enkleste spørsmålet ditt er om det finnes spesialister på slikt.
Ja, det er det. Disse legespesialistene kalles endokrinologer, som er en underspesialitet av indremedisiner.
Hvis du skal utredes for hypothyreose på et faglig høyere nivå enn hos din almenlege, så kan du evt bli henvist til endokrinolog eller indremedisiner, litt avhengig av hvor du bor og hva slags spesialister som finnes i ditt område.
Det vanlige imidlertid, er at almenleger utreder dette, og at mer vanskelige spesialtilfeller blir henvist videre til endokrinolog.
Det er imidertid ingen ting i veien for at du kan be om bli henvist til en endokrinolog eller indremedisiner, eller selv oppsøke en privatklinikk.

Det er ofte slik at man kan kjenne seg igjen i symptomer på en sykdom, listet opp slik som i artikkelen du viser til. Men dette behøver ikke å være ensbetydende med at man har den sykdommen som beskrives.
Det er nemlig slik at mange symptomer innen legevitenskapen, overlapper hverandre, og kan forekomme ved en lang rekke forskjellige sykdommer.
Sagt på annen måte; det at man kjenner seg igjen i alle symptomer på en sykdom, er ikke ensbetydende med at man har den sykdommen.
I tillegg er det slik at jo mer "uspesifikke" eller generelle symptomene er, jo flere sykdommer kan de forekomme i.

Det beste eksempel på det er et symptom som f.eks. slapphet. Det vil jo forekomme ved praktisk talt alle sykdommer som finnes i større eller mindre grad.
Hvis man f.eks. leser om levkemi, for å ta et helt tilfeldig eksempel, vil det sikkert stå listet opp "slapphet" som et symptom, og ut fra det jeg forklarer ovenfor, er det jo innlysende at man ikke nødvendigvis har levkemi fordi man er slapp !

Jeg vet ikke om du har lavt stoffskifte selvfølgelig. Der finnes også en rekke personer som ligger i "grenseland", det man kaller "subklinisk" hypothyreose.
Det betyr på en måte at det ikke har slått ut i full blomst, og at blodprøvene noen ganger kan være innenfor eller såvidt innenfor "normalområdet" som faktisk kan variere fra person til person.
Det finnes leger som mener at i tvilstilfeller kan man forsøke en svært lav dose Thyroxin (som er medisinen), og se om det hjelper på symptomene, selv om blodprøvene er normale.
Dette er et veldig komplisert område innen medisinen.

Symptomene på hypothyreose er som artikkelen sier bl.a. følgende:
-Slapphet og uopplagthet
-Manglende appetitt, men vektøkning
-Forstoppelse
-Depresjon
-Hes og grov stemme
-Store menstruasjonsblødninger
-Langsom puls
-Tørr, deigaktig hud
-Tørt og tynt hår

Ingen av disse symptomene er ensbetydende med hypothyreose, de finnes alle ved en rekke andre tilstander også.
Svært mange av disse symptomene er også symptomer på depresjon, faktisk.
Akkurat det står listet opp i enhver lærebok om depresjon. Det er derfor at det for alt jeg vet, kan være korrekt at du har eller har hatt en depresjon, og ikke har hypothyreose.

Det kan være fornuftig å gjenta blodprøvene etter 3-6 mnd, og se om der er noen utvikling i negativ retning, slik som du spør om. Og kanskje det er en ide å bli utredet av en spesialist, da dette er en vanskelig og ofte underdiagnostisert tilstand.

Håper dette var av nytte for deg, og jeg ønsker deg lykke til !

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-