Hvordan stille spørsmål til Lommelegen?

Spørsmål

Hei
Jeg vil gjerne sende dere noen spørsmål, men trenger en epostadresse eller postadresse å sende til fordi jeg er for syk til å skrive alt på en gang. Må holde på mange dager pga tinærmet ingen kapasitet....pfh takk for adresse.

Mann, 49 år

Svar

Hei.

Vi har en grense på max 2000 tegn pr spørsmål.
Dette blant annet fordi vi ofte ser at det er nyttig for folk få tenke igjennom og å redigerere ned kompliserte problemstillinger på denne måten.
Og det er også pga rene kapasitetshensyn hos legene som jobber på Lommelegen.

Den eneste måten du derfor kan stille spørsmål til oss på, er å redigere ditt spørsmål ned slik at du kommer under 2000 tegn.

Du trenger ikke å skrive ned alt på en gang, slik du tenker at du ikke klarer.
Skriv litt hver gang du føler at du har kapasitet til det, i et word-dokument som du lagrer og tar frem og skriver / redigerer videre på neste gang du ønsker å skrive noe. Når du så er ferdig med dette, så kopierer du teksten inn i "spør legen"-feltet på nettsidene våre.

Vi har mao. ikke muligheten til å ta imot spørsmål via epost eller annen måte, slik du ber om.

Jeg håper og antar imidlertid at du kan bruke den metoden jeg foreslo her med å jobbe via et word-dokument, og håper at vi klarer å hjelpe deg.

Ha det bra.