Hvordan påvises sukkersyke?

Spørsmål

Hva er tegn,vanlige symptomer på at man har sukkersyke? hvordan sjekker man/finner ut av dette...? kjempefin side der har her! takk på forhånd! jente 15 Sykdommer: beinhinnebetennelse Medisiner: vioxx Kvinne, 15 år

Svar

Hei!

Diagnosen diabetes mellitus stilles på grunnlag av målinger av blodsukkeret. Fastende måles blodsukkeret høyere enn 7 mmol/l. Ved høye blodsukkerverdier finner man samtidig store endringer i blodets surhetsgrad. Det påvises også sukker i urinen og langtidsblodsukkeret HbA1c er forhøyet.

Type 1-diabetes debuterer som regel akutt, selv om sykdomsutviklingen kan ha tatt lang tid. Pasientene har nedsatt allmenntilstand, er tørste, produserer uvanlig store mengder urin og de taper vekt. Blodsukkeret kan bli så høyt at pasienten blir omtåket eller utvikler koma. Motsatt kan blodsukkeret bli så lavt at det fører til personlighetsendringer og (insulin)sjokk.

Hvordan diagnostiseres diabetes mellitus type 2?
I tidlig sykdomsfase er det få eller ingen typiske symptomer, men noen kan føle seg trette, uopplagte, initiativløse og deprimerte. Etter hvert medfører et høyt blodsukker at det oppstår typiske symptomer som tørste, vekttap, kløe i underlivet eller irritasjon på penishodet (under forhuden). Unntaksvis kan blodsukkeret bli så høyt at pasienten blir omtåket eller utvikler koma.
I tidlig fase er det få funn ved undersøkelse. Ofte er pasienten overvektig. Det er viktig for legen å undersøke hjerte, lunger, blodtrykk, føtter og nervene i føttene. Over tid er det risiko for utvikling av skader i disse organene og mange vil ha forhøyet blodtrykk.