Hvordan påvise Bekhterev?

Spørsmål

Hvordan kan man konstatere Bekhterevs? Lar dette seg påvise gjennom vanlig leddgiktprøve eller må det tas andre tester?

Kvinne, 46 år

Svar

Hei!

Det er ikke mulig å stille diagnosen Bektherev sikkert i tidlige stadier. Revmatsimeprøver slår ikke nødvendigvis ut, og disse er uspesifikke. Hvis man ikke er positiv for en vevstype kalt HLA-B27, er det ytterst sjelden at man kan få Bekhterev, men mange er positive for denne vevstypen uten å få Bekhterev, prøven er derfor ganske uspesifikk.

Diagnosen kan stilles ved typisk sykehistorie eller ved røntgenologisk påviselige forandringer i ryggsøylen/bekkenet, men disse kommer først et stykke tid ut i sykdomsforløpet.