Hvordan kan vi gå frem?

Spørsmål

Hva kan vi gjøre?
En person i nær familie har slitt lenge med en depresjon som stadig blir tyngre. Vi er mange som prøver å støtte henne, men vi når ikke frem... Hun har kontakt med psykolog, men det er av en mer sporadisk art, og i tillegg har vi en opfatning av at hun under de konsultasjnene klarer å spille friskere enn hun er, at hun ikke ønsker å gi inntrykk av hvor ille hun egentlig har det... Medisinering vil hun ikke høre snakk om, selv om både lege og homeopat har prøvd å overtale henne til det..

Er det mulig for oss som pårørende å ta kontakt med legen eller psykologen for å forklare hvordan vi oppfatter situasjonen, i håp om at hun de kan se alvoret i situasjonen og prøve å overtale henne mer i retning av å godta medisinerig? Vil dette kunne skje uten at de trenger å bryte taushetsplikten? Hvordan skal vi nærme oss dem i så fall?

Kvinne, 28 år

Svar

Hei!

Dette er en vanskelig situasjon og jeg skjønner at dere kan bli frustrerte.

For det første; en hver person kan velge selv om han/hun ønsker kontakt med helsevesenet, hjelp eller behandling. Personen du omtaler har rett til å si nei til medisinering, og har forsåvidt også rett til å la være å gå til behandling hvis hun finner det hensiktsmessig. Dette kan være frustrerende for omgivelsene, men slik er loven.

Unntaket er hvis hun har alvorlig sinnslidelse, som for eksempel en psykose-tilstand, hvis hun er en fare for sine omgivelser eller hvis hun er selvmordstruet. Da er det mulig å benytte Lov om psykisk helsevern og i den forbindelse tvangsinnlegge eller tvangsbehandle. Dette er et drastisk skritt som må vurderes svært nøye av kvalifisert helsepersonell.

Det er ingenting i veien for at dere rundt henne tar kontakt med psykolog eller fastlege for å fortelle hva dere ser og opplever. Det kan gjøres personlig, i telefon eller brev. Imidlertid kan det skape et problem; skal terapeuten si at dere har kontaktet ham? Hva skjer i så fall med tilliten mellom pasienten og deg/dere rundt henne? En slik terapeut vil neppe fortelle dere noe om kontakten med pasienten, og derfor er taushetsplikten ikke et problem. Dere har jo ikke taushetsplikt.

Tenk gjennom hva dere ønsker å oppnå og hvorfor. Jeg anbefaler i så fall at dere sender et brev til terapeuten hvis dere ønsker å komme med opplysninger som dere ikke tror pasienten forteller om under konsultasjonene. Husk å angi om dere vil at et slikt brev skal holdes hemmelig for pasienten eller ikke.