Hvordan kan jeg hjelpe samboeren min?

Spørsmål

Hei!

samboeren min sliter dessverre med psykiske problemer.

Det startet visstnok for ca 8-9 år siden da hun flyttet hjemmefratil Oslo og begynte på BI hvor hun opplevde et stort indirekte press for å prestere, se bra ut, etc. Hun utviklet spiseforstyrrelser, og har til tider vært så dårlig at hun har vært "lagt inn". Sist gang for 3 år siden.

I dag sliter hun blant annet med sosial angst, lav selvfølelse, mangel på selvtillit, en følelse av ensomhet, usikkerhet, "løpende" tanker med problemer med å konsentrere seg, negativitet, stress, etc. Symptomene ikke er tydelig tilstede til en hver tid, men de ligger der latent og kommer spesielt tydelig fram dersom hun møter litt motgang. Da har hun lett for "å gå i kjelleren", noe som skjer ca 1 gang i mnd.

Til tross for dette studerer hun og leverer tidvis gode resultater. Når hun holder seg oppe over tid, leverer hun svært gode resultater i krevende realfag (kjemi og fysikk). Når hun "går nedover" greier hun ikke å levere på skolen eller andre steder.

Videre har hun tatt de samme stemningsdempende medisiner i flere år, i ganske høy dose (Lamictal 400mg/dag). Hun føler de ikke hjelper særlig, og begynner å bli sliten av å ha det slik etter 8-9 år. Hun har i år vært flere ganger hos fastlegen som ikke kan hjelpe med medisinering. Hun ble sendt til vinderen for samtaler med eksperter. Der var hun ikke dårlig nok og fikk ikke hjelp. Da foreslo fastlegen gruppesamtaler hos psykiater, noe hun kom med på etter et halvt år. Hun fikk ingen personlig oppfølging her, og de andre i gruppen hadde irrelevante problemer ift henne. Hun var med 2 ganger.

Jeg skriver dette da jeg ønsker tips til hva man kan gjøre. Er det meningen at man skal slite slik, ønske å få hjelp, men ikke komme i kontakt med noen som kan hjelpe? Hun møter vegg etter vegg, og trenger eksperter som kan se henne, lytte, forstå og hjelpe henne videre. Gjerne og vurdere medis

Hva kan hun gjøre, og hva kan jeg gjøre for å hjelpe? Til hvem/hvor kan vi henvende oss?

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei,

du beskriver at du er bekymret for samboeren din som du forteller sliter psykisk.
Du opplyser at hun bruker Lamictal 400 mg daglig, men at hun ikke kjenner at det hjelper særlig og at hun er blitt henvist til Vinderen for å få samtaleterapi, men at hun "ikke var dårlig nok og fikk ikke hjelp." Du beskriver at fastlegen har så henvist henne til gruppesamtaler hos psykiater, men at hun avbrøt gruppeterapien etter to ganger. Dette fordi - etter det du skriver - hun opplevde at hennes problemer var mye større sammenlignet med problemene til de andre gruppe-deltakerne.

Når en fastlege sender henvisning til sykehus blir henvisningene vurdert etter prioriteringsveilederen (som er utgitt fra helsedirektoratet), samtidig som sykehuset også legger en individuell vurdering til grunn. Du har ikke skrevet noe om hvor mye behandling i spesialisthelsetjenesten samboeren din har fått tidligere, noe som også kan spille inn i en slik vurdering.

Du spør om tips til hva dere kan gjøre.
Dersom dere føler at samboeren din er i behov for mer hjelp kan dere klage på sykehuset sitt vedtak om avslag til fylkesmannen innen en viss frist.
En annen mulighet er at man ber fastlegen til å sende henvisningen til en privatpraktiserende psykolog eller psykiater.
Når vedkommende behandler har avtale med det helseforetaket samboeren din tilhører så betaler samboeren din heller ingen større egenandel enn hun ville ha gjort på sykehuset.
Jeg håper at jeg har klart å hjelpe dere et stykke videre på veien og ønsker dere lykke til!