Hvilken blodtype er best?

Spørsmål

Hei
Jeg er en gutt på 15, og har blodtype 0+
Har det noe å si hvilken blodtype du har?
Er det spesielle psykiske/fysiske
kjennetegn på de forskjellige blodtypene?
Hvilken blodtype er "best"?

Mann, 15 år

Svar

Hei!

Det finnes mange måter å dele opp blodtyper på. En av de måtene er å dele dem opp etter AB0-systemet. Det finnes følgende typer; A, B, AB og 0.
Dessuten finnes det en annen måte å dele blodtyper på; Rhesus-systemet som deler menneskene i de som har Rhesus-stoff i blodet eller ikke. Disse får betegenelsen "pluss" eller "minus".

Du har altså type 0 og +.

Man vet at enkelte blodtyper kan være mer utsatte for sykdommer som de andre ikke er like utsatt for og omvendt. Dette jevner seg bra ut og det går ikke an å si at en type er "bedre" enn en annen. Det er ingen synlige forskjeller på en med 0 eller A i blodtype, selv om noen hevder dette.

Grunnen til at det er en fordel å dele blodet opp i typer er at man ikke kan få overført blod fra en blodgiver som har en for annerledes blodtype. 0- kan gis til alle, kalles katastrofeblod, og er en ettertraktet blodtype i blodbankene.