Hva er schizofreni?

Spørsmål

Hei!! Jeg har prosjekt i psykologi, om schizofreni... Jeg lurer på hva schizofreni egentlig er?

Kvinne, 18 år

Svar

Hei!

Mange assosierer ordet schizofreni med personlighetsspaltning. Dette er imidlertid ikke noe fremtredende symptom ved schizofreni.

Schizofreni er en såkalt psykose - en tilstand hvor personens følelser, tankesett og logikk er grunnleggende endret.
Vanlige symptomer er vrangforestillinger, sosial isolasjon, sanseforstyrrelser (feks. at man hører eller ser ting som ikke er der), til forstyrrelser i språk og bevegelse (at man feks lager et uforstående språk og at man er urolig, gjør samme bevegelser om igjen eller stivner i en bestemt stilling).

Det er svært store variasjoner i schizofrenes symptomer. Det er ikke en vanlig sykdom i Norge, ca. 3-5 pr 1000 får sykdommen.

Behandlingen består av medikamenter. Dessuten er det svært viktig at pasienten lærer å mestre sykdommen og det sosiale liv.