Hva er arvelig?

Spørsmål

Hvilke arvelige sykdommer finnes?? Kan du nevne de??

Sykdommer: Asma
Anemi
Medisiner: Bruker lumudal til asmamedisin.. Mange andre men orker ik skrive alle

Kvinne, 15 år

Svar

Hei!

Det var litt av en oppgave! Det finnes utallige arvelige sykdommer, og sannsynligvis mange vi ikke vet om i dag som er arvelige.

Når man blir syk forsøker man ofte å forklare hvorfor sykdommen rammer deg, hvorfor nå og hvorfor slik. Det kan være svært vanskelig. Treffer en meteoritt deg i hodet er det jo ingen arvelig årsak til det, men får du Huntingtons sykdom er den sikkert arvelig. Mellom disse ytterpunktene er det mange sykdommer som sannsynligvis skyldes en blanding av arv og miljø. Det kan være nyanser i arvematerialet som gjør at man er mer mottagelig for en ytre påvirkning enn ellers, og summen av påvirkninger og hvor påvirkelig man er avgjør om man blir syk.

Det er jo noen som lurer på om det i det hele tatt finnes sykdommer som ikke i en eller annen grad er bestemt av arvelige faktorer.