Hva betyr aksene BUP bruker?

Spørsmål

Hei! Min sønn på 7 år har vært gjennom en utredning hos BUP, da skolestart ga mistanke om ADHD. Han hadde da allerede diagnosen "impressiv språkforstyrrelse". I avsluttende samtale ble jeg fortalt om at BUP hadde satt de to første diagnosene under. Da jeg så etter avsuttet sak får epikrisen i posten står det en hel del mer som ikke ble tatt opp muntlig. Jeg lurer derfor på om du kan hjelpe meg å tolke diagnosene han har fått, diagnose 1 og 2 trenger du ikke forklare:
Akse 1 :F939 Uspesifisert følelsesmessig forstyrrelse i barndommen, H
Akse 2 :F802 Impressiv språkforstyrrelse, H
Akse 3 :3000 Ikke påvist psykisk utviklingshemming, H
Akse 4 :4000 Ingen aktuell tilstand på akse 4, H
Akse 5 :5,1, 5,1 Avvikende foreldresituasjon, H
Akse 6 :0055, 60-51 Variabel funksjon med sporadiske vansker eller symptomer, ut H
0051 60-51 Variabel funksjon med sporadiske vansker ellrr symptomer, inn B

Betyr aksene at 1 er det mest presserende og 6 minst presserende?
Betyr 3 at han har en psykisk utviklingshemming eller ikke?
Hva betyr 4?
Betyr 5 at det at jeg er eneforsørger og har fått ham ved hjelp av donor er avvikende, eller er det mine foreldreferdigheter som er avvikende?
Hva betyr 6?
Hva betyr H og B etter diagnosene?

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei,

du forteller at du har mottatt en epikrise fra BUP etter at sønnen din er blitt utredet, men at du ikke helt forstår hva aksene betyr og står for.
Det at du skriver at du ikke trenger forklaring på akse 1 og 2 diagnosen viser at du har hatt god kommunikasjon med BUP og har fått god informasjon fra BUP rundt det som er viktig i deres situasjon.

Jeg skal forklare deg mer om aksene nedenfor.
Hvis du allikevel vil gå nøyere inn på det etterpå og slå opp hvordan BUP koder kan du bruke følgende link http://www.kith.no/bup.

Når det gjelder aksene har tallene fra 1 - 6 ikke noe med vektighet å gjøre, men alle som har jobbet eller jobber innenfor BUP vet da hva de står for, nemlig følgende:
På Akse 1 kan man kode "klinisk psykiatrisk sykdom"
På Akse 2 kan man kode "spesifikke utviklingsforstyrrelser"
På Akse 3 kan man kode "psykisk utviklingshemming"
På Akse 4 kan man kode "somatiske tilstander" - dette tilsvarer fysiske sykdommer som for eksempel astma, høyt blodtrykk eller lignende.
På Akse 5 kan man kode "avvikende psykososiale forhold"
På Akse 6 kan man kode "global vurdering av funksjonsnivå".

I tilfellet av din sønn betyr det at akse 3 er blitt kodet med at han IKKE har fått påvist psykisk utviklingshemming og akse 4 sier at han ikke har kjent fysisk sykdom.

Akse 5 skal kode den generelle situasjonen rundt barnet. For eksempel finnes under akse 5 blant annet koden "oppvekst i institusjon" eller "inadekvat foreldretilsyn" eller "overbeskyttende foreldre" eller "manglende viktige erfaringer - understimulering" med mer.
Den diagnosen som dere har fått kodet "avvikende foreldresituasjon" kan for eksempel brukes til å beskrive at du er aleneforsørger.
Bare husk at dette ikke er ment å være dømmende i noen form, men kun skal beskrive situasjonen barnet befinner seg i.

Akse 6 skal kode det generelle funksjonsnivået. Det er en skala som går fra 0 - 100 og der man går i 10er-skritt. 100 blir vanligvis ikke brukt (jeg har i hvert fall ikke vært bort i dette) siden det tolkes at man da har mer eller mindre et "perfekt liv" og fungerer utmerket på alle områder uten problemer, noe som anses som urealistisk.
Det din sønn fikk kodet var tydeligvis 60-51. Tilhørende utførlig tekst lyder som følgende "Variabel funksjon med sporadiske vansker eller symptomer på flere, men ikke alle sosiale områder; forstyrrelsen er synlig for de som møter barnet i en dysfunksjonell sammenheng eller tidsperiode, men ikke for dem som ser barnet i annen sammenheng.

H og B har jeg aldri sett før og ikke vært bort i før, så det kan jeg dessverre ikke svare på hva det er ment å stå for.
Jeg vil dog anbefale deg å ringe til BUP dersom du vil vite enda mer rundt dette.
Også etter avsluttet behandlingsløp på BUP pleier de å være tilgjengelig og behjelpelig dersom man ikke forstår alt som står i epikrisen som har gått til fastlegen.
Jeg håper at jeg har hjulpet deg i å forstå det som ble skrevet noe mer og ønsker deg og din sønn lykke til videre!