Hoste

Spørsmål

Det hele begynte for 5 år siden som en lungebetennelse. Jeg har vært hos 4 leger for gastroskopi. Siden den gang har jeg hostet i 5 år, noe som er lite trivelig. I tillegg til hosten kommer det opp farget slim. I forbindelse med hosten er det vanskelig å holde igjen urin/avføring. Jeg har fått opplyst at mitt ene nyre fungerer med ca. 30 %. Det andre nyre er bare der i.flg. eksperter. Jeg går til fastlegen, men blir ikke bedre. Mitt håp er at Lommelegen kan gi meg et positivt svar (spesielt for hoste). Takk.

Svar

Hei!

Slik jeg forstår deg så begynte du å hoste i etterkant av en lungebetennelse for 5 år siden, og at du har hostet farget slim siden(?) Du skriver at du har vært hos 4 leger for gastroskopi. Jeg vet ikke om det har vært pga. magebesvær eller hosten, men uansett så kan refluks være en årsak til kronisk hoste. Refluks er når surt mageinnhold kommer opp igjen fra magesekken og påvirket et miljø som trives bedre uten surt innhold. Dette kan ha flere årsaker, men uavhengig av årsak være bidragsgivende til hoste. Denne hosten forverres gjerne i liggende posisjon. Hvorvidt du har vært til gastroskopi som del i utredningen av din hoste vet jeg ikke. Det er ikke uvanlig å ha vansker med å holde på urin og avføring ved uttalt hoste. Når det er tilfelle er det ofte grunn til å få noe hostedempende. Du skriver at du går til fastlegen, men at du ikke blir bedre. Det er dessverre umulig for lommelegen å gi deg svar på hvorfor du hoster. Lommelegen er en rådgivningstjeneste hvor det ikke er mulig ei heller korrekt å forsøke individuell diagnostisering. Det kan være mange årsaker til hoste, alt fra helt uskyldige til alvorlige. Avhengig av årsak finnes det da også da en rekke forskjellige behandlinger. Du skriver ikke hvilke utredninger og forsøk på behandling som allerede er gjort. Det vil ikke være mulig for meg her å gå gjennom alle potensielle årsaker og behandlinger for hoste. Mitt råd til deg er at du oppsøker fastlegen din og ber om en systematisk gjennomgang av potensielle årsaker til hoste i ditt tilfelle. Å finne sannsynlig årsak er ofte enklere ved kjennskap til øvrig helsestatus. Jeg kan ikke se at nedsatt nyrefunksjon fører til kronisk hoste. Dersom du og din fastlege ikke kommer videre med dette, kan du spørre om å bli henvist til en lungespesialist. Farget slim er ofte et tegn på infeksjon eller inflammasjon i luftveiene. Det vil derfor være naturlig å vurdere hvorvidt du kan ha en inflammasjonstilstand i luftveiene dine. Astma er et eksempel på en inflammasjonstilstand som kan gi kronisk hoste.

Håper dette var nyttig for deg og noe du opplever som et positivt svar. Lykke til!