Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hormonelle problemer, -eller noe annet?

Spørsmål

Progesteronmangel - Er utkjørt!

Hei. Jeg er en kvinne på 33 år, med tre barn i alderen 9, 6 og 1,5 år. Har de siste 2-3 årene følt meg i hormonell ubalanse, da referert til slik jeg emosjonellt opplevde puberteten. Mye uro, litt angst, irritert og hissig, Elles også veldig trett, vektøkning, spesielt rundt magen, tørr hud, kviser, fett men likevel tørt hår, hårtap, hetetokter, glemsk, tankesvirr. har også hatt perioder med hjertebank, og har gått gjennom 2 stressfulle år! Trodde til å begynne med dette var relatert til svangerskapet med minstemann, ... men når dette vedvarer føler jeg at det er noe som ikke stemmer.
Begynte på p-pille microgynon for 5 mnd siden. Fikk da mellomblødninger og ureg menstruasjon., men merket at angst og uro avtok noe, samt hjertebank. Denne mnd er menstruasjonen regulert. Er elles fremdeles meget trett, ofte forkjølet, hetetokter som kommer og går, vektøkning, Nedsatt sexlyst (denne var forhøyet under graviditet).
Fikk tatt blodprøver hos fastlegen:

TSH: 0,43
Prolaktin; 61 !!!!
ferritin: 32
LH; 6 ( akkurat ferdig med menstruasjonen, så det blir vel begynnelsen på midtsyklisk fase)
FSH: 8
Vit D: 78
Testosteron: 0.7
Progestoron < 0,5 !!!! ( Er ikke dette virkelig mangel på progesteron) ...??? går på p-piller..men likevel..
Høyde 1,72. VEkt 81 kg

Mitt spørsmål er .. bør jeg skifte p-piller? Begynne med progesteron tilskudd`?

Mvh
Kvinne 33

Svar

Hei.

Du har nå altså følgende plager:
Trøtthet, hyppige forkjølelser, hetetokter som kommer og går, vektøkning, nedsatt sexlyst. Du har hatt to år med mye stress, og du har tre barn å ivareta, noe som åpenbart kan være krevende. Du har tatt noen blodprøver her, men det må da med en gang sies at det ikke nødvendigvis er slik at forklaringen på dine plager ligger i disse blodprøvesvarene i det hele tatt. En livssituasjon med mye stress i to år, tre småbarn som krever sitt m.v., er helt klart faktorer som like gjerne kan være medvirkende til at du har det som du har det nå. Jeg sier ikke at det nødvendigvis er slik, men at det i utgangspunktet er mulig, er helt klart. For eksempel vil jo tre barn trekke med seg stadig forkjølelsesvirus inn i hjemmet, fra skole og barnehage, og det er derfor kjempevanlig at man som småbarnsforeldre har hyppige forkjølelser. Og at mange kan oppleve at perioden som småbarnsforeldre ikke alltid er den fasen i livet man har mest overskudd til sex, er også velkjent, så der er også et moment vi ikke skal se bort fra. Mitt poeng er uansett at det ikke nødvendigvis er slik at blodprøver gir svar på slike problemstillinger som du sliter med for tiden.

Når det er sagt, så kan det godt være at du har bivirkninger av Microgynon, for det er velkjent at det kan gi nedsatt sexlyst. For å finne ut om det er årsaken i ditt tilfelle, må du i så fall la være å bruke den i en periode, og se om sexlysten bedres da. Hvis du gjør det, så ville jeg også anbefale at du tok de samme hormonprøvene påny etter noen måneder uten pillen, for å se om det var den som var årsaken til noen av verdiene på prøvene. Det er vanskelige å tolke disse i noen konkret retning nå, da de er påvirket av din bruk av hormonell prevensjon.

Prolaktinsvaret ditt kan jeg ikke kommentere, for det står ikke opplyst hvilken målestokk som er brukt. Det brukes varierende måleenheter ved forskjellige laboratorier, og for å kommentere tallet eller å tolke det på noen måte, må en vite måleenheten som er brukt.

Når det gjelder spørsmål om å begynne med tilskudd av progesteron, så vil jeg ikke anbefale dette, for det er ingen etablert behandlingsmetode med noen dokumentert effekt, og ikke minst fordi vi slett ikke vet om det er hormonelle årsaker til dine plager i det hele tatt.

For øvrig så er det også verdt å bemerke at blodprøvesvar sjeldent gir noen "fasitsvar" i seg selv, for de må vurderes opp mot pasientens symptomer og sykehistorie, evt tidligere blodprøvesvar, og de må fremfor alt tolkes av den legen som har rekvirert / bestilt prøvesvarene og som følgelig vet hvorfor den aktuelle prøven ble tatt og hva man ser etter, og som har den nødvendige detaljkjennskap til pasientens helseproblemer som er nødvendig for å kunne tolke prøvesvarene optimalt.
Derfor er mitt råd til deg å spille denne ballen over til fastlegen din (eller den lege som tok prøvene) og få en tolkning derfra, sett opp mot helseplagene dine. Diskuter samtidig de vinklingene jeg har vært inne på her, dvs den klare muligheten for at forklaringene ligger i livssituasjon m.m. + evt bivirknigner av Microgynon. Akkurat det siste regner jeg som såpass sannsynlig at jeg ikke synes du skal la være å forsøke deg uten pillene, for hvis du ikke gjør det, finner du ikke ut av om din nedsatte sexlyst skyldes bivirkninger av pillene.

Håper at mine betraktninger og råd her kan være til nytte for deg. Lykke til!