HIV og malaria under reiser i tropiske land.

Spørsmål

Jeg er hiv positiv og lurer på om det gjør noen forskjell i forhold til det å eventuelt få malaria under reiser i tropiske land?

Mann, 39 år

Svar

Man skulle tro at nedsatt immunforsvar som følge av HIV-infeksjon skulle gi økt risiko for alvorlig malaria, men vi har ikke sikre hodepunkter for en slik sammenheng. Om du bruker medisiner mot HIV/AIDS eller mot komplikasjoner av immunsvikten kunne man tenke at disse medisinene ikke går sammen med antimalariamedisinene, men heller ikke det vet man så mye om.

Om du har normalt immunforsvar er det ingen spesielle forholdsregler utover det som gjelder for alle andre, men husk ditt ansvar for å ikke påføre noen HIV-smitte.

Om du har nedsatt immunforsvar må du vite at du kan bli mye sykere enn andre om du skulle pådra deg en infeksjon, og muligens kan også selve HIV-infeksjonen bli forverret av andre infeksjoner. Det er noe uklart hva forsikringen dekker om du har et betydelig nedsatt immunforsvar og du må legges inn på sykehus for en komplikasjon som følge av det, dette bør du få klarlagt med ditt forsikringsselskap før du reiser.