Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Helsekrav for førerkort - legemidler og psykisk lidelse

Spørsmål

Hei
Etter de nye kjørereglene kom, er det litt vanskelig å vite hva som er riktig.
Jeg har fått beskjed om at jeg må kutte ned til 2 av følgende medisiner jeg bruker mot Bipolaritet,
og gå ned 50 % på en de. Men jeg har fått motstridende svar fra andre jeg har snakket med.
Medisinene er: Fluanxol , lamictal, seroxat, wellbutrin

Er det evt. slik at jeg ikke kan kjøre mens jeg seponerer ned til 2 medisiner, eller gjelder dette hvis jeg ikke har klart
å kutte ned til 2 i løpet av 6 mnd.

Ref:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298/KAPITTEL_15-14#§36

Svar

Hei!

Disse legemidlene er ikke spesifikt opplistet i forskriften. Ved bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva er det "stabil medisinering" som er vilkåret i forskriften (punkt 8 i tabellen). Ved bruk av flere legemidler som kan påvirke evnen til å kjøre, skal bruken vurderes etter det generelle vilkåret i § 35: "Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko." Under opp- og nedtrapping av dose vil helsekravet ikke være oppfylt. Dette følger av vilkåret om at medisineringen må være stabil. I veilederen fra Helsedirektoratet er det angitt at det skal være en toukers observasjonsperiode ved endring av medikasjon.

I tillegg vil grunnsykdommen i seg selv kunne føre til at helsekrav for førerkort ikke er oppfylt, jf. §§ 33 og 34 i forskriften. Dette må vurderes av relevant spesialist.

Det er dessverre ikke mulig for meg å gi deg et klart svar på spørsmålet ditt. Hvorvidt du oppfyller helsekravene beror på hvordan du faktisk reagerer på legemidlene du bruker og eventuelt hvordan grunnsykdommen din påvirker kjøreevnen din.

Med vennlig hilsen

Lene Frykman
Advokat

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-