Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Helsekrav diabetes / insulin / førerkort

Spørsmål

Min datter har diabetes type1, og skal snart ta førerkort. Hun har hatt sykdommen i 6 år og har vært bra regulert. Siste året har hun vært ute av byen på skole og har nylig målt Hba1c til 8. Hun har på disse årene hatt kun en føling med bevissthetstap, og det var i november i fjor altså for fire måneder siden. Den hadde hun 0600 en morgen, og vi finner ingen god grunn til at det skulle skje. Hun bruker Lantus som langtidsvirkende insulin og tar denne 1600 hver dag. Likevel kan hun bli litt lav om morgenen, men ikke dramatisk lav. Dette fikser hun jo med frokosten. Hun har aldri hatt bevissthetstap eller dramatisk lavt blodsukker på dagtid. Det er nye regler for å få førerkort. Disse mener vi og ha lest og forstått det slik at hun kan få legeattest for et år. (Dette på grunn av den kraftige følingen i november) . Hun har fått attest fra optiker på at synet er ok. Tror dere det vil gå greit å få legeattest for førerkort? Hvordan vil dere vurdert det ut fra disse opplysningene? Hun er 17 og et halvt år.

Svar

Hei.

Dette er individuelle vurderinger som hennes lege skal spesifikt vurdere i hennes tilfelle, men la oss først se hva helsekravene for førerkort i klasse 1 for diabetikere sier:

"Bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi (helsekrav til førerkort)
Førerkortgruppe 1
Helsekrav oppfylt dersom føreren

ikke har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene,
har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre, og
følger legens anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn
Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil ett års varighet dersom det har vært ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene.

Dersom det ikke har vært et slikt anfall de siste tolv månedene, kan helseattest gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet."

Hun har altså hatt ett-1-anfall med hypoglykemi (lavt blodsukker) og "behov for bistand fra andre" i løpet av de siste 12 månedene, med andre ord ikke "mer enn ett". Hvis hun i tillegg har full innsikt i alle forhold omkring hypoglykemi og følger legens anbefalinger osv, se ovenfor, så kan det se ut som at hun skulle kunne fylle kravene til førerkort, ut fra de opplysningene du har gitt her.

Jeg ønsker henne lykke til.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-