Har jeg diabetes?

Spørsmål

Jeg har målt glukose og hadde 5.9, det eneste jeg hadde hatt i meg samme dag var ett glass iste.
jeg er normalt veldig tørst er det grunn til å sjekke dette noe nærmere?

Kvinne, 30 år

Svar

Hei!

Ut fra denne målingen har du ikke sukkersyke. Hadde du ikke drukket isteen hadde kanskje blodsukkeret vært enda litt lavere. Grensen for et normalt fastende blodsukker går ved 6.1. Hvis jeg var din lege ville jeg nok kontrollert verdien ved en senere anledning, men du har altså ikke diabetes ut fra denne ene målingen.