Har Cipramil langtidsbivirkninger?

Spørsmål

Har i flere år brukt Seroxat. Ble deprimert ved seponering og har nå fått Cipramil som fungerer bra. Er redd jeg har blitt avhengig av å bruke slike medikamenter, er det forbundet noen risiko med langtidsbruk? Har fått påvist forhøyet p-amylase, er litt engstelig for at det kan ha sammenheng med medisinbruken. Takknemmelig for svar.

Medisiner: cipramil

Kvinne, 31 år

Svar

Hei!

Cipramil er en god medisin som brukes mye i Norge og spesielt i USA. De fleste bivirkningene av Cipramil er milde og kortvarige og kommer gjerne i de første ukene på behandling.

Det er foreløpig ikke rapportert om alvorlige langtidsbivirkninger av Cipramil. Jeg har heller ikke klart å finne noen sammenheng mellom forhøyet amylase og Cipramil, men mange medisiner kan gi lette forstyrrelser i blodprøver uten at det nødvendigvis er noe problem.

Fordelene med Cipramil vil i mange tilfellene oppveie de potensielle ulempene.