Gravide og vaksiner

Spørsmål

Jeg har hørt at gravide kvinner kan ikke ha Meningokokkvaksine A+C+W135+Y er det rigtig? Jeg er ikke gravid,kan jeg ha denne vaksine,og må jeg vente å bli gravid etter jeg har fått vaksine eller ikke?

Kvinne, 37 år

Svar

Dersom man leser pakningsvedlegget til vaksinene står det vanligvis at de ikke kan gis til gravide. Dette er fordi at ett eller annet galt er det med 3-4% av alle barn som fødes. Vaksineprodusentene skriver dette, for å slippe å måtte føre eventuelle rettsaker mot mennesker som hevder at fosteret ble skadet av den og den vaksinen. Ansvaret skyves dermed over på den legen som har ansvaret for at vaksinen settes.

I lærebøkene står det at levende vaksiner ikke kan gis til gravide, det vil si vaksiner mot gulfeber, meslinger, kusma røde hunder, vannkopper og tuberkulose (BCG). Gravide som skal reise til et område hvor det kreves gulfebervaksine for innreise må få en fritagelsesattest. Når det gjelder tyfoidfeber har vi en levende vaksine (Vivotif) og en drept (Typhim Vi), det samme gjelder polio (Sabin: levende, Salk: drept), og vi velger da de drepte vaksinene. De vaksinene som ikke inneholder levende smittestoffer kan trygt gis til gravide: meningokokk, hepatitt A og B, japansk B encefalitt, TBE, rabies, difteri og stivkrampe. Noen bruker fremdeles gammaglobulin for å forebygge hepatitt A, dette preparatet er laget av blod fra ca 10 000 blodgivere, og jeg kan ikke garantere at det ikke inneholder noen form for smittestoff. Bruk derfor heller hepatitt A vaksine.

Det er fint om dere kan spre innholdet av denne svarartikkelen til alle dere kjenner, jeg får telefoniske spørsmål nesten hver dag om gravide kan vaksineres.