Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Freibergs sykdom

Spørsmål

Hei. Jeg har nylig fått diagnosen Freibergs infraksjon i caput av 2. metatars. Jeg har blitt henvist til spesialist. Dette kan ta litt tid, så jeg har prøvd å finne ut litt mer om dette på egenhånd. Hva kan gjøres med dette og er det mulig å bli helt frisk? Jeg fikk dette etter en håndballskade og har vært plaget i 17 år. Merker selv at jeg feilbelaster foten og har merkbart dårligere balanse enn tidligere. Har vært hos leger og fysio tidligere uten at noen har kunnet fortelle meg hva dette er. Kan du gi meg litt mer informasjon? Jeg vil tro at jeg er på et sent stadie av sykdommen. Jeg er tidligere operert for klumpfot i den samme foten. Hva blir gjort ved en evt operasjon og hva er prognosen?

Kvinne, 34 år

Svar

Hei!

Freibergs sykdom, eller Freibergs infraksjon, er en tilstand hvor det oppstår henfall i en rørknokkel i tå nummer 2 (nabotåen til storetåen), eller sjeldnere i tå nummer 3. Sykdommen gir svekkelse og varierende grad av misdannelse i det rammete leddet.

Man er ikke helt sikker på årsaken til denne tilstanden, og det har vært pekt på mulige anatomiske variasjoner i blodforsyningen til denne delen av foten. Man mener likevel at de fleste tilfellene skyldes traume. Disse traumene kan være små og repeterte, eller få og store. Tilstanden er sjelden, og rammer som oftest yngre kvinner.

De fleste som har denne tilstanden vil oppleve smerter ifm bruk av foten, som oftest rett i relasjon til det rammete leddet. Med tiden kan det oppstå tilstivning i leddet. Diagnosen er relativt lett å stille, og kan bekreftes vha røntgenbilder, eventuelt MR-bilde.

Når det gjelder behandlingen, må denne tilpasses etter hvilket stadium sykdommen befinner seg i. Vanligvis deles sykdommen inn i stadium I til V, hvorav V representerer en situasjon hvor foreligger en betydelig deformasjon av leddet. For de lettere tilfellene vil man i mange tilfeller kunne klare seg med tilpassing av stive såler som tar vekk bevegelsen i leddet, og på den måten også mye av smertene som oppstår. For de mer deformerte leddene, vil man i mange tilfeller måtte ende opp med en eller annen form for operasjon på leddet. Hvilken operasjon som velges avhenger av hvordan leddet ser ut, og om det er beholdt fungerende leddflate eller ikke.

I litteraturen varierer resultatene for den ikke-kirurgiske behandlingen fra 50-70 % bedring av smerter. De fleste opplever vedvarende redusert bevegelighet i leddet. Resultatene ved den kirurgiske behandlingen er stort sett gode, men studiene er små, siden det finnes mange ulike måter å operere denne tilstanden på.

Som svar på ditt innledende spørsmål, om du kan bli helt frisk, avhenger det av i hvilket stadium sykdommen er, altså om leddet fortsatt er tilnærmet normalt. Dette vil du kunne få svar på når du blir vurdert av en spesialist. At du vil kunne avhjelpes og bli kvitt smertene, er jeg i hvert fall overbevist om.

Jeg håper du ble litt klokere med dette! Lykke til!

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-