Flyreise etter pneumothorax

Spørsmål

Hei, jeg fikk en pneumothorax for to år siden, oppsøkte legevakt pga stikkende smerter i ryggen. 1/3 av lungen kollapset. Behandlet med dren i noen dager. I forkant av dette skjedde to ting, 1) jeg hadde reist med fly i fire timer 2) jeg hadde vært ute og løpt og falt hardt mot siden av thorax.
I vår tok jeg en CT av andre årsaker enn lungene, og da ble det oppdaget bullae på begge lungene. Den på venstre lunge som jeg hadde hatt pneumothorax i, hadde en størrelse på 4x3 cm (ca). Så reiste jeg til USA nylig. På vei hjem merker jeg at noe skjer og jeg får vondt i ryggen. Samme smerte som sist. Oppsøkte legevakt, og de så en liten kappe. Den var ikke "løsnet". Hvor liten vet jeg ikke. Måtte på sykehus dagen etter for å se om kappen var blitt større. Det var den ikke, så jeg kunne dra hjem. Men jeg skal flere ganger til USA, neste tur er om 6-7 uker. Jeg har lest meg til hva som skjer med disse bullaene om de er fylt med luft, de sprekker i fly? Hvordan i alle dager skal jeg forholde meg til dette? Kan jeg fly lange turer hvis jeg har slike bullae og de driver på og sprekker hele tiden? Jeg vet at der er en flyforbudsgrense på 6 uker etter noe sånt som dette. Hvor vanlig er det at slike kapper går tilbake av seg selv? Hvis man får en pneumotorax i luften og det er fem timer igjen til man lander, hvor farlig er egentlig det? hvor raskt kan en spenningsPTX utvikle seg? Må si jeg er nå blitt uhyre skeptisk til å reise over lange distanser med fly, hvor det ikke bare er å lande hvor som helst. Feks over atlanteren.

Svar

Hei

Det er forståelig at du både er skeptisk og kanskje engstelig for å fly etter de opplevelsene du har hatt. Du hadde altså for 2 år tilbake venstresidig pneumothorax som ble behandlet med dren. Da du i forkant både hadde flydd og hatt et sannsynlig traume mot thorax er det mest sannsynlig at det dreide seg om en sekundær pneumothorax. Spontane pneumothorax kommer uten at det er noen bakenforliggende årsak. Når det i tillegg er påvist bullae i lungene dine, tolker jeg dine pneumothorax som sekundær, og sannsynlig direkte relatert til omstendighetene. Størrelsen på en bullae øker omvendt proporsjonalt med lufttrykket omkring kroppen. I en flykabin i marsjhøyde er det et lavere lufttrykk enn på bakkenivå, og tilsvarer 2400 meter over havet. Det er studier som har vist at størrelsen på bullae øker med omkring 38% ved stigning fra 0 til 2400 m.o.h. Dette forutsetter at bullaen ikke kommuniserer med luftveiene forøvrig. Dersom det er kommunikasjon med luftveier andre deler av luftveiene vil trykkforandringene utlignes og utgjøre mindre til ingen fare. Ved kronisk lungesykdom som f.eks. kols eller emfysem med tidvis mye slim, vil kommunikasjonen være avhengig av hvor åpne luftveiene er på det gitte tidspunkt.

Du ønsker jo selvfølgelig å få svar på hvorvidt det er trygt for deg å fly og hvor stor fare det er for å få pneumothorax på ny. Det er dessverre svært vanskelig å svare konkret på. Det er forsket en del på hva som skjer i lungene til mennesker som flyr kort tid etter pneumothorax. Funnene varierer nesten like mye som vi mennesker er forskjellige. Enkelte studier viser at nesten ingen opplevde problemer med å fly selv 2 uker etter pneumothorax i bedring. Andre studier konkluderer med å anbefale at man bør frastå fra flyreiser i 1 år etter pneumothorax. Anbefalingene vil også selvfølgelig påvirkes av helsetilstand forøvrig, spesielt lunge- og hjertesykdom. Du skriver at du ikke røyker og at du ikke har noen kroniske lungesykdommer. Det er veldig positivt! Du skriver også at det ble oppdaget bullae på begge lungene og at den på venstre lunge var på 4x3cm. Du skriver ikke om der var flere og hvor store bullae det evt. var på den andre lungene.

De fleste små kapper går tilbake av seg selv, uavhengig av type og årsak. Det er ikke alle som opplever symptomer på pneumothorax som medfører en liten kappe med luft utenfor lungehulen. Det som er farlig er tensjonspneumothorax. Det som skjer da er at hullet i lungehinnen danner en enveisventil slik at luft blir trykket ut i hulrommet mellom lungehinnene, men ikke tilbake. Pneumothoraxen vil da bli gradvis større og større og vil kunne true begge lungers funksjon og også hjertets pumpefunksjon. Dersom dette skjer kreves umiddelbar behandling. Ved flyreise vil det være nødvendig enten med tiltak i luften, eller umiddelbar landing. Dette kan du lese mer om i artikkelen her på Lommelegen om pneumothorax.

For å prøve å konkludere så er risikoen for pneumothorax størst kort tid etter et tilfelle. Risikoen for at det skjer igjen synker gradvis ettersom tiden går. Sjansen for ny sekundær pneumothorax er anslått til å være 50% de første 3 år.
Med dine to tilfeller tidligere, senest nå i vår ville jeg forhørt meg med de som har behandlet deg og sett CT- og røntgenbildene dine. Hadde det vært meg ville jeg gjort en grundig vurdering av hvor viktig det er å fly det første året.

Håper dette var nyttig for deg. Lykke til!