Fastlegen "skyr stoffskiftespørsmål som pesten"?

Spørsmål

For ca tre år gjennomgikk jeg undersøkelse hos endokrinolog på bakgrunn av lav TSH. Jeg har aldri fått vite hverken av spesialisten eller fastlegen hva som egentlig feiler meg, men har hele tiden gått på en meget lav dose av Neo Mercazole og har jevnlig tatt blodprøver som har vist ok stoffskifte men lav TSH. Jeg er 80 år og har endel problemer med kroppen i form av stivhet og muskelsmerter, er litt plaget av heshet, men ellers har jeg ingen merkbare symptomer. Jeg har nå hørt at kosttilskuddet Q10 kan hjelpe for muskelsmerter, men er usikker på om jeg kan ta dette når jeg tar Neo Mercazole? Fastlegen skyr stoffskiftespørsmål som pesten, og jeg føler ikke at jeg kan kontakte endokrinologen, så jeg håper Lommelegen kan gi meg råd. Jeg har også et spørsmål om Albyl E, som jeg har tatt hver dag i minst ti år, men jeg forstår det slik at denne medisinen nå er "avleggs". Jeg er imidlertid redd for hjertet pga høyt blodtrykk og åreforkalkning, tar også statiner. Kan jeg fortsette å ta Albyl E?
På forhånd takk for svar .

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Du bruker Neo-Mercazole, som er en medisin som brukes mot for høyt stoffskifte, og ingen andre sykdommer. Du må følgelig ha fått stilt denne diagnosen en eller annen gang, uten at du har fått tilstrekkelig informasjon om det. For ellers hadde du ikke blitt behandlet med den medisinen.
Men det er da merkelig at du sier at du "aldri har fått informasjon hverken av spesialisten eller fastlegen hva som egentlig feiler deg". Det handler etter alt å dømme om et kommunikasjonsproblem av noe slag, hvilket vi ser litt for ofte i helsevesenet. Leger kan mene at de har informert pasienten, men pasienten har ikke oppfattet det slik, ikke forstått det, eller legen kan ha gitt utydelig informasjon hvilket ikke har blitt oppfattet som informasjon av pasienten osv osv. Mulighetene er mange.
Men jeg er sikker på at du kan få klare svar på dette om du stiller konkrete, tydelige spørsmål til fastlegen din, som f.eks.:
"Hvorfor får jeg Neo-Mercazole?"
"Har jeg fått stilt diagnosen høyt stoffskifte, og når?"
"Er mitt stoffskifte korrekt regulert og normalt nå?"

Det at du hadde lav TSH for noen år siden, stemmer også godt med at du får Neo-Mercazole, medisin mot for høyt stoffskifte, siden det som forklart ovenfor er en medisin mot for høyt stoffskifte. Lav TSH ser man jo ved høyt stoffskifte. For meg ser det ut som alt "henger sammen" og er forklarbart her, og at det kanskje kun er informasjonen til deg som ikke har vært god nok.

Du sier at din fastlege "skyr stoffskiftespørsmål som pesten". Det høres helt merkverdig og nærmest utrolig ut. Personer med stoffskiftesykdommer utgjør jo en stor andel av enhver almenleges arbeidsområde og pasienter. Jeg vet jo ikke om det faktisk er slik at han "skyr stoffskiftespørsmål" eller om det er din oppfatning av at han er slik, men det kan nesten gå for det samme, for du kan etter min mening ikke ha en stoffskiftesykdom og ha en fastlege som du opplever "skyr" den typen sykdommer. Om en lege faktisk skulle "sky" en viss type sykdommer, så ville det være overmåte uprofesjonelt. Jeg synes derfor du sterkt bør overveie å skaffe deg en annen fastlege.
Det kan du ordne her:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Q10: Den kan du sannsynligvis kombinere med Neo-Mercazole. Men da det ikke er et medisinsk preparat men en handelsvare, så har vi ikke like god oversikt over hvordan det virker sammen med andre medisiner, slik vi har for medisinske preparater.

Albyl E:
Denne medisinen er absolutt ikke avleggs.

Du spør om du kan fortsette å ta Albyl E. Individuell medisinering, inkludert hvem som kan ta og ikke ta konkrete medisiner, er ikke noe vi kan gi råd om på Lommelegen, for det er ren pasientbehandling, som må skje ved reell og direkte kontakt med behandlende lege, som har tilstrekkelig informasjon om pasienten, sykehistorie, risikofaktor osv osv, for å kunne ta stilling til slike spørsmål. Skulle vi gi klarsignal om konkrete medisiner her over nett, så ville det være medisinsk og etisk uforsvarlig. Vi gir kun generell informasjon og generell helseinformasjon, ikke direkte pasientbehandling, slik dette med konkrete medisineringsspørsmål er.
Det er din fastleges ansvar å ta stilling til om medisinene du bruker er nødvendige og forsvarlige, og om når du skal bruke de og når du skal slutte med de. Still derfor dette spørsmålet direkte til din fastlege, for det er et helt adekvat og viktig spørsmål du stiller.

Forøvrig leser jeg at du bruker statiner, altså kolesterolsenkende medisin. Det er relativt uvanlig i din alder (80 år), og det er usikkert om du har noen nytteverdi i det hele tatt av dette. De fleste pleier å slutte med slike medisiner før den alderen. De har også en rekke mulige bivirkninger, og man er mer utsatt for bivirknigner jo eldre man blir. Du forteller at du er plaget med stivhet og muskelsmerter. Det er helt typiske og vanlige bivirknigner av statiner, så det er faktisk tenkelig at statinene kan være årsaken til de plagene dine.
Du bør derfor (helst i samråd med legen din) prøve deg en periode uten statiner, f.eks. en mnd eller to, for å se om muskelstivheten og smertene da forsvinner. Gjør de det, så var det årsaken. Og så skal du ta opp med legen din om det faktisk er noen spesiell grunn til at du i din alder skal bruke statiner i det hele tatt.

Håper at informasjonen er til nytte. Lykke til.

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Kommersiell tjeneste Pris fra 259,-