Er MMR-vaksine farlig?

Spørsmål

Kan MMR- vaksine gi komplikasjoner som høy bakteriell infeksjon (trolig fokus i blære og hals) samt mononucleose?

(Vår datter på 1,5 år ble innlagt med mistanke om mononucleose og en senking på 324 en uke etter at hun fikk MMR vaksine.
Kan dette vere tilfeldig?)

Sykdommer: (barnet)
mononucleose

Kvinne, 35 år

Svar

Folk tror at vaksiner utsetter kroppen for en stor belastning, det er så feil som det kan få blitt, vaksiner gir få eller ingen plager, utover at småbarn synes det gjør vondt, og de er en minimal belastning for kroppen. MMR-vaksinen består av levende, svekkede virus, og kan av og til gi litt utslett og feber, og det er ikke helt utenkelig at meslingekomponenten midlertidig kan svekke immunforsvaret, men da i mye svakere grad enn det ville meslingeviruset gjør. Uttrykket "høy bakteriell infeksjon" har jeg ikke hørt før, selv om jeg har arbeidet som overlege ved Infeksjonsavdelingen, Ullevål sykehus, men jeg forstår det slik at barnet ditt har vært alvorlig sykt. Det er umulig å si om det har vært en sammenheng, men det er i hvert fall ikke kjent at MMR-vaksine skal kunne gi en systemisk bakterieinfeksjon. Det som er kjent er at meslinger i rike land har en dødelighet på ca én per tusen, i Norge hadde vi av størrelsesorden 50 dødsfall per år på grunn av meslinger før vaksinen ble innført. Røde hunder kan gi hjerneskade, blindhet og døvhet hos barnet om moren blir smittet under de første tre månedene av svangerskapet, og kusma er en av de hyppigste årsakene til sterilitet hos menn, og gir dessuten (en riktignok ganske ufarlig) hjernehinnebetennelse. Desinformasjonen i media om at det er farlig å kombinere disse tre vaksinene er grundig tilbakevist. MSIS, som utgis av Nasjonalinstituttet for folkehelse har gitt ut informasjon om det, som alle burde lese. Du finner linken på min hjemmeside, www.reiseklinikken.com.