Er han virkelig syk nok til ikke å arbeide?

Spørsmål

Jeg er arbeidsgiver. Arbeidstaker påstår han har fått diagnosert kraftig prolaps.Han sier han har vært hos privat klinikk å fått tatt røntgen, siden det ville ta for lang tid hos et sykehus. Kom med sykemelding for 14 dager 1 uke for sent(hadde til og med jobbet) hadde heller ikke sagt ifra. Usikker på hvordan kraftig prolaps merkes hos den syke..
Han halter når han blir observert, men kjører alikevel motorsykkel uten problemer.. Er dette mulig, jeg tviler...?

Kvinne, 28 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!

Jeg skjønner at du synes dette er merkelig og vanskelig. Det er nok vanskelig for arbeidsgiver å forholde seg til en sykemelding av og til, du har jo kun arbeidstakerens utsagn om sykdom å støtte deg til, siden sykemeldingen ikke angir hva som er diagnosen. Uansett så har legen hans ment at det er riktig å sykemelde ham i 14 dager, grunnene til dette kan være mange og ikke nødvendigvis bare en diagnose.

Et ryggprolaps er ikke i seg selv grunn nok til ikke å arbeide. Hvis prolapset gir symptomer i form av smerter er det klart at dette vil innskrenke bevegelse og arbeidsevne, men ofte går et slikt prolapsanfall over i løpet av relativt kort tid. Noen har mer langvarige plager.
Denne totalvurderingen er vanskelig og det er legen som tar avgjørelsen. Imidlertid kan det være faktorer og elementer i sykehistorien legen ikke kjenner til, blant annet pasientens arbeidssituasjon og eventuelle konflikter på arbeidsplassen.

Det er viktig å understreke at du ikke kan nekte pasienten å være sykemeldt eller uten videre overprøve den medisinske vurderingen. Imidlertid synes jeg det kan være riktig at arbeidsgiver involverer seg i saken. Du kan ta opp spørsmålet med arbeidstakeren direkte og spørre om hvilke oppgaver på jobben han ikke føler han kan gjøre, og tilby ham andre arbeidsoppgaver. Hvis du føler at det er forhold på arbeidsplassen som gjør at han ønsker å være sykemeldt kan du også ta dette opp. Du har også rett til å henvende deg til trygdekontoret (gjerne skriftlig) med spørsmål om arbeidstakers "restarbeidsevne". Så langt det er mulig bør pasienter med plager omplasseres før de går ut i full sykemelding, mange blir også "aktivt sykemeldt". Dette betyr at det blir innleid vikar, men at de også kan være på jobben når de klarer det, men skal da ha rett til å gå hjem hvis det er nødvendig. Dette gir ingen utgifter for arbeidsgiver.

Arbeidstakeren din har ikke rett til sykepenger de dagene han har jobbet, sykemelding skal gjelde fra første fraværsdag. Kommer han tilbake til jobb må det ny sykemelding til hvis han blir borte fra jobben igjen.