Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Er dette normalt?

Spørsmål

Hva feiler det kona? Eller er det meg? Kona har knapt laget mat de siste 5 - 10 årene men spiser gjerne den jeg lager. Dette gjelder også vaske hus og klær. Må ha en så stor og sikker bil at hun har problemer med å kjøre den. Vi er pensjonister. Jeg betaler alle våre utgifter, hennes pensjon går til egne klær og resten til 2 voksne barn med egen familieinntekt og 3 barnebarn. Alle har det vanskelig økonomisk? Senest i dag måtte jeg forskuttere bidrag til disse. Kona går til fysioterapeut 3 g pr uke pga kroniske lidelser. Er dette normalt og jeg har misforstått masse?

Mann 72
Svar

  

Hei,

Du spør hva som kan feile kona di og beskriver at hun har knapt laget mat de siste 5 – 10 årene, vasker ikke hus og klær og har behov for en sikker bil. Du beskriver at dere er pensjonister og at hennes pensjon går til klær og resten til barna, mens du sitter igjen med alle utgifter. 

Du forteller at kona går til fysioterapeut tre ganger per uke på grunn av kroniske lidelser.

Du beskriver at du har stått opp mye for kona di og har gjort mye for å få både hverdagslivet deres samt økonomien deres til å fungere. For en fantastisk innsats!


Det virker at du ønsker en endring. 

Det kan være ulike motiver bak måten kona di håndterer livet på. 

Når dere har hatt det slik over lengre tid og du har godtatt hennes måte å leve på vil hun mest sannsynlig ser lite grunn til å endre det. Kanskje er hun er glad for det du gjør på hennes vegne?

Så spørsmålet er om du har snakket åpen med henne om hvordan din opplevelse av livet er?

Mennesker antar ofte at partneren ser og forstår hva man gjør og i hvilken situasjon man er. Det antas også ofte at partneren vet hvordan man selv oppfatter og fortolker ulike situasjoner. 

Det pleier dog ikke å være alltid slik.  

Derfor er det ofte hjelpsom å prate med partneren om de problemer man opplever og å prøve sammen å finne ut av det. 


En annen mulighet er annen bakenforliggende sykdom.

Skulle du være bekymret for det bør du oppsøke hennes fastlege sammen med henne for drøfte spørsmålet og sette i gang videre utredning. 

Jeg håper at jeg har hjulpet deg videre og ønsker deg og dere lykke til!