Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Er dette noe å oppsøke lege for?

Spørsmål

Hei!

Jeg er ei dame på 28 år som kjenner at det er noe i kroppen som ikke stemmer. Jeg kvier meg for å gå til legen og føler meg nesten som en hypokonder når jeg sender inn dette spørsmålet, men er litt desperat nå. Jeg har det siste året vært plaget av å få mindre og mindre energi. Jeg er konstant trøtt, og har "influensalignende" symptomer i kroppen hele tiden. Det vil si smerter i hele kroppen. Har ofte hodepine. Sliter også med at synet "flakker" og jeg svetter mye om natta. Har tidligere vært plaget med gallestein og har fjernet galleblæren. Har nå masse vondt i magen som minner om gallesteinsanfall, bare ikke så vondt.. kommer og går litt, og har ingen sammenheng med matinntak. Mannen min mener jeg bør oppsøke lege, men føler frykt for å ikke bli tatt på alvor. Dette begynner å gå utover livskvaliteten, da jeg ikke orker stort annet enn å gå på jobb. Jeg har en jobb som jeg trives godt i. Jeg er ikke overvektig, lever sunt/normalt og før energien forsvant trente jeg 2-4 ganger i uka. Jeg har prøvd å tvinge meg ut på gåturer / løpeturer igjen - men kroppen stritter imot.. jeg føler psyken lin er bra , bortsett fra at jeg synes det er tungt å ha så lite energi. så det jeg lurer på... er dette noe å ta videre? Hvor starter jeg og hva skal jeg si til fastlegen? Bruker methotrexate og folsyre mot psoriasis / psoriasis artritt.

Svar

Hei.

Ja, dette synes jeg såklart at du skal ta opp med legen din. Det er ingen utenkelighet at det kan skyldes en sykdom eller medisinske forhold, og ikke minst så kan det jo skyldes ting som behandles, slik at du blir kvitt disse plagene.
Symptomene dine er helt uspesifikke, og ikke tegn på en konkret sykdom som en får mistanke om ved å lese det du skriver. Uspesifikke symptomer betyr at de kan skyldes en lang rekke tilstander, og jeg kan ikke antyde noen her, for det ville jo bare bli ren gjetning, noe du ikke har noen nytteverdi av. Men for å allikevel nevne tilfeldige eksempler på mulige diagnoser som kan gi slike plager, så kan det jo nevnes lav blodprosent, stoffskiftesykdommer, vitaminmangler. Og så kan det jo for all del være bivirkninger av Methotrexat. Det er jo en medisin med en særdeles lang liste mulig bivirkninger. Omtrent alt du forteller om, kan du finne igjen i listen over mulige bivirkninger, se nedenfor:

Bivirkninger: (Fra Felleskatalogen.no)
"Generelt er insidens og alvorlighetsgrad av akutte bivirkninger relatert til dose og administreringsfrekvens. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Leukopeni. Gastrointestinale: Kvalme, anoreksi, diaré, stomatitt, oppkast. Hud: Alopesi, utslett. Infeksiøse: Infeksjoner. Lever/galle: Signifikant økning i leverenzymer. Nevrologiske: Hodepine, parestesier. Øvrige: Svimmelhet, sykdomsfølelse, tretthet, feber. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Benmargsdepresjon, anemi, trombocytopeni, neseblødninger. Gastrointestinale: Pankreatitt. Hud: Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse (Lyells syndrom), pruritus. Immunsystemet: Anafylaktoide reaksjoner. Infeksiøse: Opportunistiske infeksjoner, inkl. fatale infeksjoner. Luftveier: Pneumonitter, interstitiell pneumonitt (inkl. dødsfall), pleural effusjon. Nevrologiske: Hemiparese. Nyre/urinveier: Alvorlig nefropati, nyresvikt. Svangerskap: Føtale mangler. Svulster/cyster: Lymfom, inkl. reversible lymfom. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Gingivitt, melena, enteritt, gastrointestinale sårdannelser og blødninger. Hjerte/kar: Hypotensjon. Tromboemboliske hendelser (inkl. tromboflebitt, arteriell trombose, cerebral trombose, dyp venetrombose, lungeemboli, retinal venetrombose). Hud: Akne, ekkymose, nodulose, smertefulle erosjoner av psoriasisplakk, erytematøse utslett, erythema multiforme, fotosensitivitet, pigmentforandringer, sårdannelser i huden, urticaria. Infeksiøse: Sepsis, herpes zoster. Kjønnsorganer/bryst: Menstruell dysfunksjon, impotens, redusert libido. Lever/galle: Akutt hepatitt, kronisk fibrose og cirrhose, hepatotoksisitet. Luftveier: Faryngitt, respiratorisk fibrose. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi/myalgi, stressfrakturer, osteoporose. Nevrologiske: Søvnighet, parese, hemmet taleevne, inkl. dysartri og afasi, leukoencefalopati. Nyre/urinveier: Dysuri. Psykiske: Depresjon og forvirring, humørendringer, midlertidig kognitiv dysfunksjon. Stoffskifte/ernæring: Diabetes. Svangerskap: Abort. Øye: Sløret syn, alvorlige synsendringer av ukjent etiologi. Svært sjeldne (<1/10 000): Blod/lymfe: Aplastisk anemi. Gastrointestinale: Hematemese. Hjerte/kar: Perikardial effusjon, perikarditt, vaskulitt. Hud: Furunkulose, teleangiektasi. Immunsystemet: Hypogammaglobulinemi. Kjønnsorganer/bryst: Defekt oogenese, spermatogenese, midlertidig oligospermi, infertilitet. Lever/galle: Redusert serumalbumin. Luftveier: Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Nevrologiske: Uvanlige kraniale fornemmelser. Nyre/urinveier: Azotemi, cystitt
, hematuri. Øye: Konjunktivitt, midlertidig blindhet/synstap. Øvrige: Plutselig død. Ukjent frekvens: Infeksjoner (inkl. pneumoni, Pneumocystis carinii-pneumoni, nocardiose, histoplasmose, kryptokokkose, herpes simplex, hepatitt, disseminert herpes simplex), fatal sepsis, cytomegalovirusinfeksjon, inkl. cytomegaloviral-pneumoni, reaktivering av hepatitt B-infeksjon, forverring av hepatitt C-infeksjon, megaloblastisk anemi, lymfadenopati og lymfoproliferative lidelser (inkl. reversible), pancytopeni, nøytropeni, agranulocytose, eosinofili, økt CSF-trykk, nevrotoksisitet, araknoiditt, paraplegi, stupor, ataksi, demens, svimmelhet, alveolitt, kronisk interstitiell lungesykdom, dyspné, brystsmerter, hypoksi, hoste, intestinal perforasjon, ikke-infeksiøs peritonitt, glossitt, leversvikt, legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), dermatitt, petekkier, osteonekrose (betydelig økt risiko hos pasienter på strålebehandling mot kreft i munnhulen), proteinuri, føtal død. Risikofaktorer for utvikling av leversvikt er fedme, alkoholisme, diabetes mellitus og nedsatt nyrefunksjon. Lungesykdom forårsaket av metotreksat er en potensielt farlig komplikasjon som kan oppstå når som helst under behandling. Denne bivirkningen er rapportert ved så små doser som 7,5 mg/uke eller mindre, og er ikke alltid fullstendig reversibel. Symptomer fra lungene kan bety at behandlingen må avsluttes, og at en grundig lungeundersøkelse bør gjennomføres. Dødsfall har forekommet. De pulmonære komplikasjonene som oppstår ved behandling av revmatoid artritt kan også være en direkte konsekvens av sykdommen. Sepsis er rapportert i noen få sjeldne tilfeller, hovedsakelig hos pasienter med aktive alvorlige infeksjoner eller hos immuninkompetente pasienter. Lymfomlignende reaksjoner, som har reversert ved seponering av metotreksat, er rapportert."

Du skriver at du er redd for at legen din ikke vil ta deg på alvor, og at du tildels føler deg som en hypokonder.
Jeg skjønner rett og slett ikke hvorfor du frykter at legen din ikke vil ta deg på alvor, for du har jo en rekke symptomer som går ut over livskvaliteten din, og som kan skyldes sykdom eller medisinske forhold, og det ønsker du å finne ut av, naturligvis, og akkurat det er legens jobb, det å utrede slike ting og hjelpe deg til å bli kvitt det. Det er jo en så typisk og god grunn til å oppsøke lege som det vel går an? Og hypokondri har det fremfor alt ingenting med å gjøre, for det er jo å tro at man har en sykdom, uten at man har det. Du har ikke trodd noe som helst om det du, du bare beskriver en rekke symptomer, uten å tolke de. Hypokonderen kjennetegnes av en systematisk feiltolkning av signaler fra kroppen i retning av "bevismateriale på alvorlig sykdom". Så dette har ingenting med hypokondri å gjøre.

Jeg er aldeles enig med mannen din, og "litt til": Gå til legen din med dette. Konkret tips om hvordan du starter og hva du skal gjøre, slik du spør om:

Ta med deg en utskrift av spørsmål og svar her, og si at jeg ba deg om å gå til lege og å gjøre det på denne måten. En bedre og mer "flying start" på en legekonsultasjon kan du da neppe få.

Lykke til!